Hoppa till innehållet
Familj & barn

Ensam vårdnad när make bor utomlands

i skilsmässan om en man inte är skriven i Sverige kan man ändåså söka om ensamvårdnad av barnen ? Det är hos mig de bor och jag betalar även deras skolgång utomlands

Rådgivarens svar

2021-01-23

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Vårdnad i samband med skilsmässan
Generellt anses samma domstol som prövar skilsmässan också behörighet att pröva fråga om vårdnad av barn om det uppstår i samband med skilsmässan, även när en make bor utomlands. Om en make bestämmer sig för att under skilsmässan också ansöka om ensam vårdnad ska alltså samma domstol som hanterar skilsmässan också kunna ta upp frågor om vårdnaden.

När det inte sker i samband med skilsmässan
Om ansökan om vårdnad sker efter att ärendet om skilsmässan redan är färdigt räknas det inte som att det är ”i samband med skilsmässan”, även om skilsmässan är anledningen till ansökan om ensam vårdad.

Det kan ändå gå att ansöka om ensam vårdnad i Sverige i vissa fall. Om maken bor utomlands kan det vara så att han anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Då finns det viss möjlighet för maken som bor i Sverige att ansöka om ensam vårdnad för att underlätta vid vissa beslut (se 6 kap. 8 a § föräldrabalken).

Din situation och mitt råd
Om din och din mans skilsmässa prövas i svensk domstol och fortfarande är i gång borde det inte vara några problem att framföra till domstolen att också ta upp fråga om vårdnad, speciellt inte om din make också samtycker till det.

Är ni däremot redan skilda borde det ändå kunna gå för dig att söka om ensam vårdnad. Det för du genom att kontakta socialtjänsten i den kommun och de kommer då att ansöka till domstol om ändring av vårdnaden.

Om du vill ha mer hjälp om hur du ska göra för att få ensam vårdnad om dina barn kan du boka tid hos de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden