Hoppa till innehållet
Familj & barn

Beslutat om ensam vårdnad utan ena förälderns samtycke

Hej . Min pojkvän har en son med sitt ex. Hon ansökte om enskild vårdnad. Fick med ett papper hem. Han skrev aldrig på. Blev aldrig kallad till familjerätten och inga vittnen fanns. Pappret togs med tillbaka till familjerätten och godkändes . Dom har erkänt att detta var helt fel gjort. Så mamman fick ensam vårdnad utan att pappan blev uppringd eller kallad till möte. Hjälp! Dom säger att dom inte kan rätta till felet nu?? Här finns en mkt frustrerad och ledsen pappa. Modern till sonen höll sig även undan under några år. Ändrade mobilnummer,blockerade på sociala medier och lämnade ingen mailadress. Vi fick tillslut tag i dom genom familjerätten där barnet är folkbokfört. Så mamman har gjort mänga fel! Skrivit på pappret för båda. Hållt undan barnet i flera år och nu dragit ut på processen att ses i snart 10 månader. Hjälp!!!!

Rådgivarens svar

2017-08-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Jag förstår frustrationen din pojkvän måste känna över situationen. Frågor om vårdnad regleras i 6 kap föräldrabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Avtala om ensam vårdnad – om föräldrarna är överens
Det går bra att avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad över barnet, detta kan man avtala om på familjerätten. Att avtala om ensam vårdnad förutsätter dock att båda föräldrarna är överens. Avtalet gäller också endast under förutsättning att det är skriftligt och att socialnämnden har godkänt det, se 6 kap 6 § föräldrabalken. Kravet på skriftlighet innebär att båda föräldrar ska skriva under avtalet. Socialnämnden godkänner avtalet om det är till barnets bästa. Ett gällande avtal har samma verkan som en dom.

Stämningsansökan – om föräldrarna inte är överens
Om föräldrarna inte är överens i frågan om vårdnad över barnet krävs en juridisk process i domstol. Den förälder som vill ha ensam vårdnad måste då ansöka om det vid tingsrätten i den ort där barnet bor. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan. Vid en vårdnadstvist i domstol rekommenderas det att man har ett ombud som hjälper en att föra sin talan samt att undersöka möjligheter till att erhålla rättsskydd från försäkring och rättshjälp.

Överklaga
Socialnämndens beslut om att godkänna ett avtal om ensamvårdnad går inte att överklaga. En förälder som är missnöjd med socialnämndens beslut får istället väcka talan i domstol, genom en stämningsansökan hos tingsrätten i den ort barnet bor. En dom om vårdnadstvist som har fattats i tingsrätten kan överklagas till hovrätten, överklagan skickas dock in till tingsrätten.

Vad gäller i ert fall?
Utifrån din fråga verkar det som att mamman till barnet har vänt sig till familjerätten för att skriva ett avtal om ensam vårdnad. Kravet för detta är att båda föräldrarna är överens och att båda skriver på avtalet. Som familjerätten har medgivit var det alltså fel av dem att godkänna avtalet utan att pappan har skrivit på eller gått med på att mamman ska ha ensam vårdnad. Eftersom det inte går att överklaga detta beslut måste pappan vända sig till domstol. Han kan skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där barnet bor. I stämningsansökan kan han yrka på ensam vårdnad. Det går inte att begära gemensam vårdnad om inte båda föräldrar går med på det. HÄR kan du läsa mer om vårdnadstvister i domstol, där hittar du även en länk till hur du utformar en stämningsansökan. Vid en tvist i domstol är det bra att ha ett ombud som hjälper dig att föra din talan. Ett ombud kan även hjälpa dig att utforma stämningsansökan så att allt blir rätt.

Du skriver även att mamman skrev på pappret för båda, det bör nämnas att det är brottsligt att förfalska någons underskrift. Om detta är fallet kan mamman ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, se 14 kap 1 § brottsbalken.

Umgängesrätt
När föräldrarna har gemensam vårdnad har de båda ansvar för barnets vårdnad och uppfostran. Mamman kan alltså inte undanhålla barnet från pappan. Att skilja ett barn från dess vårdnadshavare kan utgöra ett brott kallat egenmäktighet med barn, se 7 kap 4 § brottsbalken.

En förälder som inte har vårdnad om eller bor tillsammans med barnet har fortfarande rätt till umgänge med barnet, 6 kap 15 § föräldrabalken. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Om mamman inte går med på umgänge kan talan om umgängesrätt föras i domstol. En talan om umgängesrätt väcks genom stämning vid tingsrätten. Även här kan det vara bra att ta hjälp av ett ombud.

Sammanfattning
Avtalet om ensam vårdnad som inte är undertecknat av pappan borde alltså inte blivit godkänt på familjerätten. För att ta tillbaks vårdnaden över barnet kan pappan ansöka om detta vid tingsrätten. Om pappan inte vill ansöka om ensam vårdnad kan han istället ansöka om umgängesrätt. Mamman kan ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning om det är så att hon har förfalskat pappans underskrift. Hon kan även ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn genom att undanhålla barnet från pappan.

Vid en tvist i domstol är det bra att ha ett ombud. Jag råder därför pappan att anlita ett ombud om han vill ansöka om ensam vårdnad eller umgängesrätt. Han är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att ni fick vägledning i er fråga.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden