Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilka störningar ska man som granne behöva tåla?

Hejsan.

Har lite problem med grannar som tar för sig lite väl mycket.

För att börja i rätt ände, det är en gata mellan oss och våra parkeringar ligger mitt emot varann. Detta är ett villa-område och vi har en ganska stor och välskött tomt. Finns inte en chans att någon kan missa vart tomtgränserna går i detta fallet.

Grannarnas tomt ligger lite högre så när deras barn sparkar över sina fotbollar flyger dom rätt på våra bilar. Detta kan hända upp till tio gånger per dag (extremfall), vi har sett några skador och har nämnt detta men inte gått vidare då vi trodde det skulle sluta och vi inte vill ha någon grannosämja. Kan även tillägga att föräldrarna själva har sparkat en hel del av dom bollarna, så när dom spelar dumma om det så har vi en hel drös med andra grannar som också sett detta. Även våra gäster har blivit drabbade.


Har en kamera placerad så den endast ser min parkering och lite av gräsmattan. Filmade en dag grannen när dom körde in med både bil och båtsläp, med båt på, ca tjuga meter in på våran gräsmatta, finns ingen anledning för dom att behöva göra det då gatan är såpas stor att man utan tvekan kommer runt med släp hur som. Dom har även varit inne på gräsmattan vid flertal andra tillfällen med bilar. Grannarna krattar upp sina löv, plockar sitt ogräs och rensar sin mur på mossa för att sedan slänga det i högar på våran tomt. På vintern skjuter dom över all snö till oss också, vilket man inte bryr sig så mycket om men jag försöker se till att man kan gå längs med gatan som följer våran tomt och dom fyller på.


Vi känner att det är många bäckar små, och nu har det blivit riktigt irriterande och dessutom dyrt pga poleringen på den repade bilen som den smutsiga fotbollen drog i huven på. Vi har pratat med dom om flera av dessa saker, men dom gör precis som dom vill. Vad har dom gjort sig skyldiga till i detta fall? Då vi antagligen kommer behöva ta rättslig hjälp för att dom ska lära sig.

Rådgivarens svar

2019-03-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Nedan redogörs för de gällande reglerna avseende relationen mellan grannar i ett villaområde. Utöver detta redogörs för vilka anspråk som kan föras gentemot störande grannar, samt vad som krävs för att kunna göra dessa gällande. 

Relationen mellan grannar i villaområden regleras i detta fall utifrån grannelagstiftning. Den innebär att var och en förväntas taga skälig hänsyn till sin omgivning. Med det menas att alla åtgärder som företas på egen tomt ska utföras på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär för omgivningen. Om till exempel en rot från ett träd eller liknande befinner sig på annan grannes tomt har det ansetts skäligt att grannen får ta bort roten. Dock ska denne först bereda den andre grannen tillfälle att ta bort den. 

Om en granne inte tar skälig hänsyn till sin omgivning kan talan väckas om skadestånd eller föreläggande alternativt förbud angående den störande verksamheten. Ett föreläggande eller förbud går i sådant fall att utfärda förenat med vite vid överträdelse. För att kunna driva en talan om skadestånd krävs av den som vill göra detta gällande, att denne visar att grannen genom oaktsamhet har vållat skada. Vad gäller skadan på bilen framkommer att ni har lidit viss ekonomisk skada. Det är dock svårt att uttala sig om huruvida det har förekommit oaktsamhet från grannens sida. Eventuell talan ska drivas i allmän domstol (tingsrätt). Det är den som vill driva en talan om skadestånd som också måste styrka detta (bevisbördan).

Som ”omgivning” avses i grannelagsbestämmelsen inte endast angränsande fastighet utan även andra fastigheter i samma område. Här finns ett skärpt ansvar hos grannar att respektera sin omgivning. Samtidigt har det ansetts att grannar förväntas tåla mer oväsen från andra grannar än från en utomstående. Någon entydig definition avseende vad som utgör störning saknas. Här ska istället en bedömning i det särskilda fallet göras. Ett krav utifrån grannelagsbestämmelsen får inte bli orimligt, och en intresseavvägning ska göras mellan den som nyttjar sin fastighet och omgivningens intressen. 

En riktlinje som ibland blir styrande för vad som kan anses accepterat är den så kallade hänsynsregeln. Den handlar om att en nackdel som drabbar en viss granne till följd av att denne behöver visa hänsyn gentemot de andra grannarna på motsvarande sätt innebär att de andra grannarna behöver ”tåla” lika mycket. Alldagliga störningar har ansetts accepterade. Med alldagliga störningar avses vanligen förekommande störningar i den aktuella omgivningen. Utöver detta tas även viss hänsyn till särskild sedvänja mellan grannarna (såsom att en granne tidigare ett flertal gånger har fått passera över en annan grannes tomt), samt vem som flyttade till platsen. Den granne som flyttade in sist förväntas delvis tåla, och rätta sig efter de andra grannarnas verksamhet.

Sammanfattning

Av frågan framgår att grannarna flertalet gånger har kört in på er tomt med bil och båtsläp, sparkat boll så att den har träffat er gräsmatta, och bil, samt krattat löv, snö, mossa, och ogräs och lämnat detta i högar på er tomt. Angående kostnaderna till följd av att grannens boll har träffat er bil kan skadestånd begäras motsvarande reparationskostnaden under förutsättning att det går att styrka att grannen har varit oaktsam. Det är svårt att med full säkerhet besvara frågan om ifall grannarna har brutit mot grannsämjan på ett sådant sätt att ett föreläggande eller förbud skulle kunna vara för handen. Klart står dock att störningarna ska gå utöver vad som kan anses höra till normala störningar i ett villaområde, och att det i sådant fall är ni, som behöver styrka detta. Vid en eventuell domstolstvist behöver den som förlorar målet ersätta motpartens rättegångskostnader.

Med vänliga hälsningar,

Adam Ask

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden