Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem får väljas till styrelseledamot i en bostadsrättsförening?

Hej, kan man sitta i styrelsen i en HSB bostadsrättsförening utan att äga lägenheten?
Personen ifråga bor i lägenhet som sambo o är kyrkoskriven där

Rådgivarens svar

2017-09-23

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en kort redogörelse om vad som gäller för vem som kan sitta i en bostadsrättsförenings styrelse, samt vad som verkar gälla enligt HSB:s generella riktlinjer. 

Bostadsrättsförening utgör ekonomisk förening
Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrättsförening utgör en form av ekonomisk förening, vilket framgår av 1:1 i bostadsrättslagen (1991:614). De lagregler som reglerar ekonomiska föreningar finner du i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Sammansättningen av den ekonomiska föreningens ledning stadgas i 6:1 FL. Av paragrafen går att utläsa 1) att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, 2) att styrelsen väljs av föreningsstämman, samt 3) att en styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i föreningens stadgar. Generellt sett är det oftast medlemmar i den ekonomiska föreningen som sitter i föreningens styrelse, men detta är emellertid inget lagstadgat krav. Lagen ger alltså inte någon vägledning kring vem som får sitta i just en HSB-ansluten bostadsrättsförenings styrelse, utan detta bör framgå av bostadsrättsföreningens stadgar.

Vad säger HSB?
Eftersom jag inte har tillgång till din bostadsförenings stadgar kan jag dessvärre inte göra en bedömning utifrån dem, men utifrån vad som framgår av information från HSB:s hemsida kan följande konstateras:

Styrelsen i en HSB-ansluten bostadsrättsförening väljs av föreningsstämman. Den som kan väljas in i styrelsen ska vara medlem i den HSB-anslutna bostadsrättsföreningen eller i HSB-föreningen. Det ges emellertid ett undantag från medlemskravet för den som är sambo eller make till en medlem. En sambo eller en make till en medlem kan alltså väljas in i styrelsen även om sambon eller maken inte själv är medlem.

Denna information – och mer – hittar du i HSB:s informationsfolder ”Bra att veta för dig som bor i en HSB bostadsrättsförening”.

Sammanfattning
Som svar på din fråga verkar det alltså vara helt förenligt med HSB:s generella riktlinjer att en sambo som inte själv äger en bostadsrätt eller som överhuvudtaget inte ens själv är medlem i bostadsrättsföreningen får sitta i styrelsen, under förutsättning att sambon sammanbor med en annan medlem i föreningen.


Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden