Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vem får väljas till styrelseledamot i en bostadsrättsförening?

    Hej, kan man sitta i styrelsen i en HSB bostadsrättsförening utan att äga lägenheten?
    Personen ifråga bor i lägenhet som sambo o är kyrkoskriven där

    Rådgivarens svar

    2017-09-23

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en kort redogörelse om vad som gäller för vem som kan sitta i en bostadsrättsförenings styrelse, samt vad som verkar gälla enligt HSB:s generella riktlinjer. 

    Bostadsrättsförening utgör ekonomisk förening
    Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrättsförening utgör en form av ekonomisk förening, vilket framgår av 1:1 i bostadsrättslagen (1991:614). De lagregler som reglerar ekonomiska föreningar finner du i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Sammansättningen av den ekonomiska föreningens ledning stadgas i 6:1 FL. Av paragrafen går att utläsa 1) att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, 2) att styrelsen väljs av föreningsstämman, samt 3) att en styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i föreningens stadgar. Generellt sett är det oftast medlemmar i den ekonomiska föreningen som sitter i föreningens styrelse, men detta är emellertid inget lagstadgat krav. Lagen ger alltså inte någon vägledning kring vem som får sitta i just en HSB-ansluten bostadsrättsförenings styrelse, utan detta bör framgå av bostadsrättsföreningens stadgar.

    Vad säger HSB?
    Eftersom jag inte har tillgång till din bostadsförenings stadgar kan jag dessvärre inte göra en bedömning utifrån dem, men utifrån vad som framgår av information från HSB:s hemsida kan följande konstateras:

    Styrelsen i en HSB-ansluten bostadsrättsförening väljs av föreningsstämman. Den som kan väljas in i styrelsen ska vara medlem i den HSB-anslutna bostadsrättsföreningen eller i HSB-föreningen. Det ges emellertid ett undantag från medlemskravet för den som är sambo eller make till en medlem. En sambo eller en make till en medlem kan alltså väljas in i styrelsen även om sambon eller maken inte själv är medlem.

    Denna information – och mer – hittar du i HSB:s informationsfolder ”Bra att veta för dig som bor i en HSB bostadsrättsförening”.

    Sammanfattning
    Som svar på din fråga verkar det alltså vara helt förenligt med HSB:s generella riktlinjer att en sambo som inte själv äger en bostadsrätt eller som överhuvudtaget inte ens själv är medlem i bostadsrättsföreningen får sitta i styrelsen, under förutsättning att sambon sammanbor med en annan medlem i föreningen.


    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden