Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem får huset vid dubbelförsäljning?

Tjena!
Jag har köpt ett hus men det visar sig nu att säljaren sålt samma hus till en annan person. Vi skrev nämligen på köpekontraktet och sedan verkar säljaren fått ett högre bud och har skrivit på ytterligare ett köpekontrakt med den köparen. Men vem får huset nu?

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en rekommendation i din situation.

Vad gäller enligt lagen
Din fråga rör dubbeldisposition av fast egendom och regleras i 17 kap jordabalken (JB), se här. Det rör sig om en dubbeldisposition då säljaren har sålt samma fastighet till två personer och det uppstår en sakrättslig konflikt mellan köparna. Enligt 17:1 JB är huvudregeln att det förvärv för vilket inskrivning först sökes har företräde. Detta innebär att den köpare som först söker lagfart (inskrivning) får fastigheten.

I 17:2 JB stadgas dock ett undantag där lagfart ej ger företräde framför tidigare överlåtelse av fastigheten, detta om förvärvaren ägde eller bort äga kännedom om den tidigare överlåtelsen. Alltså om köpare 2 hinner söka lagfart före köpare 1 görs en godtrosprövning. Om köpare 2 är i god tro får denna behålla fastigheten och vid ond tro får köpare 1 behålla fastigheten. Den goda tron ska föreligga vid förvärvet. Att en köpare senare får reda på att säljaren inte var behörig att sälja fastigheten saknar betydelse. Det torde vara köpare 1 som har bevisbördan för att köpare 2 insett eller bort inse att en tidigare överlåtelse förekommit.

Söker köparna lagfart på samma dag har det förvärv som ägde rum först företräde, 17:4 JB. Om förvärven är samtidiga eller det inte kan utrönas i vilken ordning de skett får rätten bestämma företräde efter vad som enligt omständigheterna är skäligt, 17:4 2 st. JB.

Den som inte får företräde och därmed fastigheten kan rikta anspråk mot säljaren enligt 4:24 JB. Där stadgas att man kan åberopa dubbelöverlåtelsen som ett rättsligt fel.

Sammanfattning och råd
Av din fråga framgår att du skrivit på ett köpekontrakt först vilket innebär att du är köpare 1. Huvudregeln är som sagt att den som söker lagfart först får behålla fastigheten. Om du inte har sökt lagfart än bör du göra det genast, angående lagfart se 20 kap JB. Är det så att köpare 2 redan sökt lagfart görs en godtrosprövning. Huruvida det rör sig om god tro eller inte är svårt att bedöma utifrån förutsättningarna i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet eller kontakta våra erfarna jurister här.

Lycka till!
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden