Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för mögel i bostadsrätt?

Hej!
Jag googlade på nätet efter gratis juridisk rådgivning och om detta inte är en sådan kan ni bortse från min fråga.
Jag och min sambo har bott i vår bostadsrättslägenhet i 3 år och nu misstänker vi att vi har en mögel/fuktskada hos oss i sovrummet. Vi har haft silverfiskar ganska länge och i golvet har det bildats sprickor. De senaste 3 månaderna har vi gått och varit täppta, haft hosta och varit extremt trötta utan att vi har varit sjuka, så vi är rädda att vi har SBS-symptom (sjuka hus-symptom), vilket man får av mögel som torkar och sprids i luften.
Jag sitter även i styrelsen och har varit i kontakt med Bostadsrätterna som ger juridisk hjälp till brf:er och det är helt olika bud beroende på om jag pratar med dem eller om jag pratar med vårt privata försäkringsbolag. Bostadsrätterna säger att man kan strunta i det, men ligger det i brf intresse gör man en undersökning, medan Trygg Hansa säger att brf har undersökningsplikt. Det verkar som att det är ett kryphål i lagen här.
Min sambo har nyligen börjat plugga så vi har inte råd att göra en utredning. Jag är ju såklart partisk i denna fråga, men tycker att det borde ligga i vår brf:s intresse att vi inte har en mögel eller fuktskada. Dock så verkar inte resten av styrelsen vilja detta, så vi har beställt en utredning som verkar behöva bekostas av oss.
Hela situationen känns ganska obehaglig och speciellt med tanke på att vi så småningom även planerar att skaffa barn här. I värsta fall kanske vi får flytta, men jag hoppas att det inte behöver gå så långt.
Vad gäller och vem ska bekosta en utredning?
 

Rådgivarens svar

2017-12-22

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Vare sig det är föreningen eller ni själva som ansvarar för fuktskador i bostadsrättslägenhet beror på var skadan sitter och hur den uppstod. Dessa frågor ger alltså ofta upphov till svåra gränsfall. Tillämplig lag är bostadsrättslagen. Nedan finner du en generell redogörelse för vad som gäller.

Vad säger bostadsrättslagen?
Föreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren, se 7 kap 4 § bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren har alltså också en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och ska bekosta detta själv. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp, vatten, värme, gas och el och det är föreningen som har försett lägenheterna i huset med dessa ledningar, se 7 kap 12 § bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren ansvarar dock för dessa skador om skadan har uppstått på grund av vårdslöshet från bostadsrättshavarens eller en gäst till denna.

Vem ansvarar för skadan?
Detta innebär att du som bostadsrättshavare ansvarar för det inre underhållet av lägenheten medan föreningen ansvarar för yttre underhåll samt ledningar och ventilation. Problem som föreningen ansvarar för är ofta omöjligt för bostadsrättshavaren att reda ut eftersom det kan kräva tillgång till ritningar och stängda utrymmen.  

Du skriver att ni misstänker mögel i sovrummet och att golvet har börjat spricka. För att avgöra om vem som ansvarar för skadan måste det alltså utredas var skadan sitter och hur den uppkom. Kom ihåg att ni svarar för alla skador om de har orsakats av vårdslöshet från er sida.

Utredning
Frågan är då vem som ska bekosta utredning och besiktning för att ta reda på om det finns mögel. Som huvudregel ska en bostadsrättshavare vända sig till styrelsen i föreningen som därefter ska vidta åtgärder. Om föreningen ska svara för utredningen kan dock bli beroende av vad som står i föreningens stadgar. Du skriver att ni har beställt en utredning, om det vid utredningen framkommer att det är en skada som föreningen svarar för bör ni kunna kräva föreningen att betala kostnaden för utredningen.

Dolt fel
Om lägenheten var drabbad av mögel redan när ni köpte lägenheten utgör skadan ett dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som inte går att upptäcka vid en undersökning av lägenheten, utan det visar sig först senare. När man köper en bostadsrätt har man en undersökningsplikt, detta regleras i köplagen. Köparen får inte åberopa fel som hen borde ha upptäckt vid köpet, se 20 § köplagen. Nu har det dock gått tre år sedan ni köpte huset vilket talar för att uppstod senare. Vid en överlåtelse av en bostadsrätt brukar även föreningen besikta lägenheten för att försäkra sig om att den inte är behäftad med fel som föreningen skulle svara för.

Ansvarsfrågor vid mögel i bostadsrätt är som sagt svåra, om det uppstår tvist om vem som ska ansvara för skadan kan du ta hjälp av en jurist. Du är varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga och att er situation löser sig.

Hälsningar,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden