Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem äger garaget som står på grannens tomt?

Hej! Vi köpte ett fritidshus sommaren 2015. Det står ett garage bredvid vår tomt, alltså på grannens tomt. Förra ägaren använde inte detta garage utan sa vid försäljning att det ägdes av förrförra ägaren men att det låg på grannens mark. Det har totalt varit tre ägare till vår fastighet (inklusive oss). För ett tag sedan kom sonen till den första ägaren (som inte lever längre) och tömde garaget och sa till oss att vi kunde få det och att vi väl då får skriva nåt slags papper på det med grannen som ju äger marken. Efter att ha pratat med lantmäteriet har de nu rått oss att ta kontakt med en jurist för att ta reda på vem som äger själva garaget innan vi skriver ett avtal om att få använda grannens mark. Garaget ingick alltså inte när vi köpte huset. Taket behöver läggas om på garaget men vi vill inte lägga pengar på det om vi inte vet att vi säkert får ha kvar det framöver. Hur tar vi reda på vem som äger garaget?

Rådgivarens svar

2018-09-24

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Den rättsliga regleringen hittar du i jordabalken.

I jordabalken framgår det att byggnader som står inom fastighetsgränsen tillhör den fastigheten. Byggnader som står utanför fastighetsgränsen tillhör fastigheten om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finnst. Servitut är ett formalavtal som kräver skriftlighet för att vara gällande. Om det finns ett servitut på garaget kan garaget tillhöra din fastighet. Ett servitut kan vara inskrivet i fastighetsregistret men det är inte nödvändigt. Det kan även ha upprättats ett skriftligt avtalsservitut mellan den förrförra ägaren och grannen som förvarades hemma hos dem. Jag förmodar att det inte finns ett servitut på garaget eftersom det i så fall skulle ha tagits upp när du köpte fastigheten eller när du fick hjälp av Lantmäteriet.

Du nämner i frågan att du fick garaget av den tidigare ägaren i samband med att denna var på plats för att tömma garaget. Garaget betraktas som lös egendom eftersom att byggnaden och marken under det har olika ägare. Det innebär att det inte krävs något skriftligt avtal för att du ska kunna förvärva det. Den tidigare ägarens utfästelse om att ge bort garaget till dig innebär därmed att du blivit ägare till garaget. För säkerhets skull är det ändå bra om du ser till att du får överlåtelsen dokumenterad skriftligen så att det inte uppstår oklarheter i framtiden. Eftersom att det var sonen till den förrförra ägaren måste du även försäkra dig om att han verkligen hade rätt att ge bort garaget. Du bör även underrätta din granne om att du blivit ägare till garaget.

Hela situationen är något rörig och jag tror att det kan vara en bra idé att boka möte med en av våra jurister som arbetar med fastighetsrätt för att reda ut alla turer. En jurist kan bl.a. hjälpa dig med överlåtelsehandlingar och nyttjanderättsavtal för garaget. Du kan komma i kontakt med jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden