Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vattenskada i radhus, dolt fel

Radhus inköptes 2016. Efter ett år har det börjat droppa vatten nere i källaren och det kommer från badrummet. Badrummet renoverades 2007 men mäklaren tillika säljaren säger 2007. 2016 togs badkaret bort och det sattes fast en duschvägg. Säljaren har inga andra förklaringar än att det gjorts av fackman. Vi har fått namn på firman som gjorde reparationen. Är det vi eller säljaren som går vidare och hur gör vi?
Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2017-07-20

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Frågor om fastighetsköp och fel i fastighet regleras i jordabalken (JB).

Dolda fel

Jag förstår det som att både renoveringen och duschväggsmonteringen gjordes innan ni köpte fastigheten. Det verkar därför kunna röra sig om ett dolt fel i fastigheten (4 kap. 19 § JB). Dolda fel som visar sig efter köpet kan leda till prisavdrag i efterhand på fastighetens köpeskilling, om de upptäcks inom 10 år från köpet vilket ju är fallet här.

Ett dolt fel är ett sådant fel som förelåg vid köpet även fast varken säljaren eller köparen kände till det. Det får inte vara ett fel av den typen att köparen borde ha upptäckt det när den fullgjorde sin undersökningsplikt vid köpet. Vad köparen hade fog att förvänta sig av fastigheten spelar också in i bedömningen. Om det t.ex. handlar om ett väldigt gammalt hus kan inte köparen förvänta sig att allting ska vara av samma standard som i nyare hus som är byggda efter moderna byggnormer.

Möjligheter till ersättning

Jag känner inte till alla omständigheterna i din situation, hur badrummet varit konstruerat och om det varit möjligt att upptäcka felet för dig vid besiktning. Om felet verkligen är dolt, så kan du rikta krav mot säljaren att han eller hon ska ersätta dig för skadan. Säljaren bör kunna få ut pengar till att ersätta skadan via sin hemförsäkring/villaförsäkring alternativt säljaransvarsförsäkring om de tecknat en sådan. Vissa försäkringsbolag ställer som krav för att betala ut försäkringsersättning att arbetet ska vara gjort enligt branschregler på ett fackmannamässigt sätt, och det ska det ju enligt säljaren ha varit i den här situationen. Säljaren kan också rikta anspråk mot hantverkaren för att arbetet inte varit korrekt utfört, arbetet täcks av en tioårig reklamationsfrist enligt konsumenttjänstlagen. Det verkar ju här vara ett gränsfall om reklamationsfristen gått ut för arbetet som skedde 2007. Mitt råd i första hand är att prata med säljaren och förklara hans/hennes ansvar och hitta en överenskommelse er emellan. Om inte säljaren är villig att betala har du möjligheten att stämma denne för att få ut ersättning. I det fallet rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som kan biträda dig i rätten.

Skulle det visa sig att felet inte är dolt så kan ni ha möjlighet att få ersättning för skadan på er hemförsäkring eller villaförsäkring. Olika försäkringsbolag har olika villkor för ersättning så ni får höra av er till ert försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller. Ni kan dock inte vända er mot hantverkaren för att få ut ersättning från dem. Den rätten följer inte med vid fastighetsköpet utan står kvar hos säljaren.

Sammanfattningsvis så finns det en stor chans att det rör sig om ett dolt fel i fastighet och då ska ni i första hand gå på säljaren för att få ut ersättning från honom eller henne, säljaren i sin tur kan rikta krav mot hantverkaren eller försöka få ut pengar från sitt försäkringsbolag.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden