Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad kan jag göra när exet vägrar hämta sina tillhörigheter?

Jag och min f.d. sambo separerade för snart sex månader sedan och han flyttade då ut eftersom lägenheten är min och jag äger den. Han har alltså varit inneboende hos mig under vår sambotid. Han vägrar nu att komma och hämta alla sina saker och möbler trots önskemål och uppmaningar från mig, utan vill i stället komma och hämta lite småsaker då och då. Han säger att han inte har plats för alla sakerna trots att han äger ett hus och växlar mellan att säga att jag kan behålla dem eller att han kommer och hämtar dem när han har någonstans att förvara dem. Det är flera stora möbler och jag har 10 flyttlådor stående här som gör att jag inte kan utnyttja min bostad så som jag vill. Även i mitt vindsförråd är det mycket saker som är hans. Så vad kan jag göra? Jag läste i ett tidigare svar att enligt jordabalken 12:27 så tillfaller hans egendom hyresvärden tre månader efter anmaning att hämta egendomen, eller efter sex månader från att hyresgästen lämnat lägenheten. Gäller det i vårt fall eftersom han har varit inneboende här hos mig? Jag har också läst att man kan gör sig skyldig till brottet olovligt förfogande om jag gör mig av med hans saker och brottet egenmäktigt förfarande om jag flyttar hans saker till ett förråd eller ser till att de körs hem till honom. Jag vet att man kan ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten men vill helst slippa att göra det.

Rådgivarens svar

2020-09-24

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

12 kap. 27 § Jordabalken

12 kap. JB brukar i vardagligt tal kallas för hyreslagen. Av 12 kap. 1 § framgår att kapitlet även gäller när del av hus/lägenhet hyrs ut, d.v.s. inneboende.

12 kap. 27 § JB föreskriver, precis som du uppmärksammat, att egendom som en hyresgäst inte hämtar tillfaller hyresvärden under vissa omständigheter. Om hyresvärden har anmanat hyresgästen att hämta tillhörigheterna och så inte skett inom tre månader så tillfaller sakerna hyresvärden. Om hyresvärden inte har anmanat hyresgästen tillfaller tillhörigheterna hyresvärden när sex månader har passerat. Att tillhörigheterna tillfaller hyresvärden utan lösen innebär i praktiken att hyresvärden kan välja att själv behålla eller slänga egendomen, samt att hyresvärden inte behöver utge någon ersättning till hyresgästen.

En anmaning kan vara muntlig eller skriftlig. Hyresvärden har bevisbördan för att anmaning skett och det är därför klokt att göra det skriftligt, t.ex. via mejl. Värden kan alltså välja mellan att anmana hyresgästen och sedan vänta tre månader eller att vänta i sex månader.

Angående brotten olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande

Det stämmer att man kan göra sig skyldig till något av dessa brott om man slänger/forslar bort eller på annat vis förfogar över någon annans tillhörigheter på ett otillåtet sätt. Om kriterierna i 12 kap. 27 § JB är uppfyllda så tillhör egendomen dock hyresvärden och denne gör sig därför inte skyldig till något brott i dessa situationer.

Sammanfattning och rekommendation

Jag tolkar informationen i din fråga som att du redan har uppmanat ditt ex att hämta tillhörigheterna. Om tre månader har passerat har du således rätt att slänga sakerna. Om du inte har anmanat honom skriftligen, så att du kan bevisa det i efterhand, så skulle jag välja att vänta tills sex månader har passerat, för att vara på säkra sidan. Det kan finnas omständigheter som jag inte känner till och som skulle kunna ändra denna bedömning.

Ett alternativ, som du också nämnt, är att ansöka om handräckning hos Kronofogden. Du kan läsa mer om hur det går till på deras hemsida.

Generellt så är mitt råd att vara mycket försiktig, och kanske ta hjälp av en jurist, för att undvika onödiga konflikter eller att bli anmäld för ett brott. Om du önskar ytterligare rådgivning i detta ärende så råder jag dig att boka ett möte med en av våra erfarna jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden