Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer om mitt ex säljer sin del av bostaden till min nya partner?

Jag har skiljt mig och bor kvar i huset men min exman står fortfarande kvar på lånet. Jag har träffat en ny och han vill ta över exets lån.
Vid bodelning blir det bara en fiktiv skatt har jag förstått, men hur blir det i denna situation? Och vad är skillnaden om exet gåvar bort sin del till min nya(min bankman som tipsade om det alternativet)? Vi(alla tre), vill göra det så enkelt som det bara går och är överens om utköpesumma till exet-det är skattetekniska frågor vi undrar

Rådgivarens svar

2018-09-26

Hej! Stort tack för att du har vänt dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller utifrån de omständigheter som du har skrivit ned samt hur du kan gå vidare med ärendet. I fallet är det främst inkomstskattelagens (nedan förkortat IL) regler om kapitalvinst och avyttring av fastigheter som gör sig aktuella.

Beskattning på fastighet vid försäljning

I en bodelning måste alla tillgångar och skulder som makarna har värderas. När en av makarna ska ta över en fastighet i bodelningen måste hänsyn tas till den realisationsvinstskatt, som en försäljning av fastigheten kan medföra, i värderingen av bostaden. Det är ingen skatt som betalas vid bodelningen, utan det är en fiktiv skatt som kan komma att betalas i framtiden när man säljer fastigheten.

I det fall ena maken säljer fastigheten till annan kommer huset inte att ingå i bodelningen (istället är det pengarna från försäljningen som ingår i bodelningen). I det fallet uppkommer det inte en fiktiv skatt, för om en faktisk försäljning skett kommer skatt att behöva betalas för den vinst man har gjort. Vinsten beskattas med 22 %, vilket framgår av 45 kap. 33 § IL. Även om det bara är en del av huset som säljs, ska en vinst beräknas och beskattas enligt 45 kap. 19 § IL. Vinsten blir dock såklart mindre när köparn också tar över lånen på fastigheten, och eftersom vinsten inte är lika hög kommer inte lika mycket att beskattas.

Det är möjligt att ge bort en del av fastigheten i gåva till en annan person. I det fallet kommer inte en skatt att utgå eftersom en gåva inte räknas som en “avyttring”, se 44 kap. 3 § IL. Värt att nämna är dock att även om det står på kontraktet att det är en gåva kommer det inte räknas som en gåva om en köpesumma har getts för fastigheten. I alla de fall som en köpesumma utges räknas det som ett köp och en skatt ska utgå.

Vad händer om ditt ex säljer sin del av huset till din nya man?

I det fallet som din nya man vill köpa exets del av huset (och ta över lånen) kommer ändå en skatt att behöva betalas till skillnad från en bodelning där endast en fiktiv skatt blir kvar. Köpet räknas som en “avyttring” och därför blir exet då tvungen att betala skatt på den vinst som han gör.

Du har nämnt att bankmannen har föreslagit att exet skulle ge hans del i gåva till din nya man. Men om det är så att det faktiskt rör sig om ett köp (dvs. där pengar betalas för att han ska få den delen av huset) kan det inte räknas helt som en gåva. Resultat här blir densamma - en skatt måste betalas.

Sammanfattning och rekommendation

När en av makarna ska ta över en fastighet i en bodelning från den andra maken så beräknas en fiktiv skatt som inte behöver betalas när bodelningen är klar. Skatten betalas först vid en försäljning av bostaden. I det fallet där en av makarna säljer en del av bostaden till någon annan måste en skatt betalas enligt inkomstskattelagens regler.

I det fall ditt ex ändå väljer att sälja huset till din nya man kan jag ändå meddela att han kan få uppskov (anstånd) med betalningen av skatten från försäljningen. Villkoret för att få anstånd är man har införskaffat/tänker införskaffa en ersättningsbostad och att man har bosatt sig/tänker bosätta sig i den bostaden. Detta framgår av 47 kap. 2 § IL. Om din man nu har en bostad kanske han till följd därav inte behöver betala skatten förrän han säljer den nya bostaden. Detta kan ni behöva följa upp med en jurist, om exet väljer att sälja huset till din nya man.

Om ditt ex inte vill sälja huset, utan ger bostaden till dig genom bodelningen, kan du (efter att bodelningen är klar) sälja av den delen av bostaden till din nya man. I det fallet kommer du sannolikt att behöva betala skatt för den del du har sålt vidare. Men man slipper situationen där du behöver komma överens med flera personer och det kanske kan vara mer fördelaktigt i ditt fall.

Jag hoppas att jag har svarat tillfredsställande på din fråga. Om det är så att ni behöver hjälp med att beräkna hur mycket skatt som ska betalas och hur man ska hantera detta ärende kan du alltid vända dig till en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. De kan också hjälpa till med att beräkna hur mycket ditt ex skulle få anstånd med gällande beskattningen om han väljer att sälja sin del till din nya man. Om du har några följdfrågor på svaret av din fråga är du alltid välkommen att kontakta Fråga Juristen igen. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden