Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör man om hyresvärden inte lämnar samtycke till andrahandsuthyrning?

Hej! En vän till mig vill hyra ut sin hyresrätt till mig i andra hand. Skälet för henne är att hon vill bo med sin kille i Haninge. Hennes lägenhet ligger i Märsta där jag vill hyra.
Hon har redan fått in sina barn på skola som i Haninge till hösten. Hyresvärden nekar. De vill ha personbevis på hennes kille. Han är i dagsläget gift på papper. Spelar detta någon roll? Hon som jag tänkt hyra av har även angett att hon ska studera men Haninge är ett pendlingsavstånd. Vad kan man göra i detta läge? Jag har själv precis fått barn och behöver verkligen hyra denna framöver.

Rådgivarens svar

2020-05-13

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Andrahandsuthyrning av hyresrätt

Reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätt finns i 12 kap. jordabalken (JB). Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, 12 kap. 39 § JB. Hyresvärden kollar främst på skälen till varför hyresgästen vill hyra ut i andra hand och inte med vem hyresgästen ska bo under denna tid. Ett exempel på ett godtagbart skäl är att hyresgästen ska arbeta eller studera på en annan ort.

I fall hyresvärden inte lämnar ett samtycke kan hyresgästen vända sig till Hyresnämnden. Hyresnämnden har en möjlighet att lämna ett tillstånd till andrahandsuthyrning, 12 kap. 40 § JB. Ett tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden. Tillstånd lämnas också om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och hyran inte överstiger skälig hyra. Hyresnämndens tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor. Tillstånd meddelas i ett normalfall för ett år i taget.

En andrahandsuthyrning utan samtycke eller tillstånd leder till att hyresrätten blir förverkad. Då har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid, 12 kap. 42 § p. 3 JB.

Vad gäller i ditt fall?

Din vän kan vända sig till Hyresnämnden och ansöka om ett tillstånd. Det är viktigt att hon visar att hon har godtagbara skäl till andrahandsuthyrningen. Att hon har flyttat inom samma stad på grund av studier, kommer troligtvis inte att godtas av Hyresnämnden eftersom det krävs att man flyttar till en annan stad.

Rekommendation

Mitt råd är att din vän ansöker om ett tillstånd hos Hyresnämnden. Ansökan ska ske skriftligt och är kostnadsfri. Mer information finner du på Hyresnämndens hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden