Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör man med egendom som hyresgäst kvarlämnat?

Hej! Jag undrar vad som gäller när en okänd hyresgäst har förvarat möbler/vinterdäck i ett rum som inte är avsett för annan förvaring än cyklar. Samtliga hyresgäster har fått fysiska utskick om att tömma rummet och information om att vi (hyresvärden) kommer att tömma rummet inom en två veckors period om sakerna står kvar. Inget av det kvarlämnade har uppmärkts så att man kan härleda dem till någon särskild hyresgäst. Jag undrar därför - är det samma regler om 3 eller 6 månaders förvaring som gäller, innan vi som hyresvärd har rätt att åka till återvinningscentral och kasta grejerna? Eftersom vi inte vet vem sakerna tillhör så kan vi inte skicka ut en anmodan riktad till en särskild hyresgäst.

Rådgivarens svar

2020-11-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Hyreslagen

Eftersom det rör sig om ett hyresförhållande så tillämpas 12 kap jordabalken, även känd som "hyreslagen". Precis som du skriver finns det olika tidsfrister som gäller för hyresgästens egendom. 12 kap 27 § st. 2 jordabalken reglerar situationen då en hyresgäst har lämnat egendom i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till lägenheten, exempelvis ett förråd. Om hyresvärden lämnar en anmodan till hyresgästen om att avhämta egendomen men detta inte görs kommer egendomen att tillfalla hyresvärden efter 3 månader. Om hyresvärden inte gör en anmodan tillfaller egendomen hyresvärden 6 månader efter att hyresgästen har flyttat eller avhysts från lägenheten.

Olovligt förfogande

Om man tar egendom som tillhör någon annan kan man göra sig skyldig till brott. Det brott som kan aktualiseras är olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken, vilket kan ge fängelse.

Även om hyresvärden äger cykelförrådet så har den ingen äganderätt till hyresgästens egendom och kan därför inte utan vidare slänga egendomen.

Lagen om hittegods

Även reglerna om hittegods skulle kunna bli aktuella i det här fallet eftersom ägaren är okänd. I sådana fall ska man anmäla den upphittade egendomen till Polisen enligt 1 § lag om hittegods. Om ägaren inte ger sig tillkänna inom 3 månader kan egendomen enligt 4 § tillfalla upphittaren som då kan slänga egendomen om den så vill. Hittegodslagen gäller för egendom som kan antas ha ett värde.

Din situation

Du skriver att samtliga hyresgäster har fått en fysisk anmodan om att flytta sina saker. Eftersom hyresgästen i det här fallet är okänd kan det innebära att personen i fråga har flyttat, eller befunnit sig på annan plats och därför inte kunnat ta del av anmodan. Att ni har skickat ut en anmodan till nuvarande hyresgäster kan därför inte ses som tillräckligt, utan ni bör avvakta med att slänga egendomen tills 6 månader har gått. Eftersom ni inte vet om eller när hyresgästen har flyttat skulle jag rekommendera er att räkna 6 månader från dess att ni skickade ut anmodan till samtliga hyresgäster. Om ni slänger egendomen innan dess kan ni göra er skyldiga till brott. Om ni inte vill vänta 6 månader är alternativet att ni anmäler egendomen som hittegods till Polisen. Om ägaren inte hör av sig kan ni slänga egendomen 3 månader efter anmälan.

Om du vill ha ytterligare rådgivning, så kan jag rekommendera Familjens Jurist som är specialiserade på hyresrätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden