Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad bör man tänka på när man ger en fastighet i gåva?

Jag och min bror äger ett ett fritidshus 50% i var. Nu har vi kommit överens om att min bror vill skänka sina 50% till mig. Taxeringsvärdet är 1.315.000. Något speciellt att tänka på?

Rådgivarens svar

2020-05-19

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring vad som bör beaktas när ett fritidshus ska ges bort. I mitt svar utgår jag från att fritidshuset utgör en fastighet. 

Formkrav vid givande av fastighet 
Bestämmelser kring vad som gäller när en person ska ge bort en fastighet eller en del av en fastighet finns i jordabalken. De formkrav som gäller vid köp av fastighet ska även tillämpas vid gåva, 4 kap. 29 § jordabalken. Detta innebär bland annat att det måste upprättas en skriftlig handling om givandet av gåvan samt att både gåvogivaren och gåvotagaren måste underteckna handlingen, 4 kap. 1 § jordabalken. Den skriftliga handlingen ska även tydligt specificera vilken fastighet det rör sig om, hur stor andel som ska ges i gåva samt innehålla en överlåtelseförklaring, d.v.s. en förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten till gåvotagaren. Om dessa krav inte är uppfyllda är gåvan inte giltig. Vill gåvotagaren kunna ansöka om lagfart på fastigheten krävs det även att två personer har bevittnat säljarens undertecknande av gåvobrevet, 20 kap. 7 § p.1 jordabalken. Lagfart ska sökas inom tre månader efter att gåvohandlingen upprättades, hos Lantmäteriet, 20 kap. 2 § jordabalken. 

I gåvobrevet kan man även ange att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Att en fastighet utgör enskild egendom innebär att den inte blir föremål för en framtida bodelning med eventuell make eller sambo. 

Skattemässiga konsekvenser
Jag tolkar din fråga som att din bror ska ge sin del av fastigheten till dig utan att du betalar honom något, inte ens en symbolisk summa. Skulle det vara så att du betalar en summa till din bror för din brors del av fastigheten eller att du i och med gåvan även övertar lån som är kopplade till fastigheten kan bestämmelser om stämpelskatt m.m. aktualiseras. Du kan läsa mer om detta här. Gåvor är dock skattefria i Sverige så själva givandet och mottagandet av gåvan kommer inte att beskattas, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Däremot kan det få skattemässiga konsekvenser om du i framtiden skulle sälja fastigheten, 44 kap. 26 § inkomstskattelagen.

Rekommendation
Eftersom vissa formkrav måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig är det klokt att ta hjälp av en jurist. Hos Familjens Jurist kan du upprätta ett gåvobrev online till ett fast pris här. Du kan också ta hjälp av en jurist genom att boka en tid här. Här kan du också läsa mer om vad som gäller vid ansökan om lagfart. 

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden