Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand - vilken uppsägningstid gäller?

Hejsan!

Jag har hyrt ut min bostadsrätt till ett par där kontraktet var tidsbestämt och gällde mellan 8 september 2019-30 september 2020. Hyresavtalet som skrevs hade en uppsägningstid på tre månader från båda parter. Den 31 mars i år meddelade de mig att de vill säga upp hyresavtalet och det togs fram ett uppsägningsavtal där det angavs att hyresgästerna kommer att bo kvar till den 30 juni 2020, och detta avtal skrevs under av båda parter.

Nu i efterhand har de meddelat att de vill flytta ut den 31 maj (alltså en månad tidigare än vad som är överenskommet enligt uppsägningsavtalet) och hävdar att de har rätt att utnyttja sin rätt till en månads uppsägningstid enligt privatuthyrningslagen.

Min fråga är, kan de hävda denna rätt i efterhand trots att det finns ett påskrivet uppsägningsavtal som säger något annat som parterna har kommit överens om? Vilka rättigheter har jag som hyresvärd i detta sammanhang? Känns inte riktigt rätt att det skulle gå att säga upp ett och samma avtal flera gånger?

Rådgivarens svar

2020-05-01

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här kommer en redogörelse för vad som kan gälla i ditt fall.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - vilken uppsägningstid gäller om hyresgästen säger upp hyresavtalet?

Hyr man ut sin bostadsrätti andra hand gäller oftast lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen på sina håll. Privatuthyrningslagen stadgar att avtalsvillkor i hyresavtalet som är "sämre" för hyresgästen än det som anges i lagen inte gäller mot hyresgästen (2 §). Om man har ett hyresavtal som löper på bestämd dit får uppsägning ske med tre månaders uppsägningstid - om inte längre tid avtalats - om hyresvärden säger upp avtalet och en månads uppsägningstid om det är hyresgästen som säger upp avtalet (3 § 2 st). Man brukar se det som att det är en nackdel för hyresgästen att få längre uppsägningstid, alltså är ett villkor om längre uppsägningstid än en månad inte giltigt.

Sammanfattning och hur du kan gå vidare

Privatuthyrningslagen ger hyresgästen en månads uppsägningstid. En längre uppsägningstid för hyresgästen brukar anses som en nackdel för denna och hyresavtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen ska inte gälla. Jag skulle alltså anta i det här fallet att de har rätt till endast en månads uppsägningstid. Däremot, om jag läser din fråga korrekt, så borde en månads uppsägningstid innebära att de ska flytta redan i april. Ni bör alltså komma överens om hur länge de ska få bo kvar så att bägge parter är införstådda med vad som gäller. 

Om du vill ha mer hjälp i frågan skulle du kunna vända dig till Familjens Jurist som är kunniga på hyresavtal. Annars hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Undrar du över något mer kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden