Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppskov på reavinstskatt

Hej. Jag bor just nu i en bostadsrätt jag köpte för 2 500 000 kr år 2014. Sedan dess har jag gjort stora renoveringar samt att områdets bostadspriser har skjutit i höjden, med följd att bostaden nu har värderats till 3 100 000 kr, alltså en vinst på 600 000 kr. Jag ska nu sälja bostadsrätten och istället köpa en villa strax utanför stan. Kan jag göra uppskov med att betala skatt på den vinst jag kommer att göra vid min bostadsförsäljning, alltså ungefär 600 000? Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2017-07-10

Hej och stort tack för att du vänder dig till Juridiktillalla med din frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation samt en rekommendation till vad du kan göra härnäst.

Om du säljer din bostad för att köpa en ny samt erhåller en vinst vid försäljningen, finns det i vissa fall möjligheter till att ansöka om uppskov och på så vis skjuta fram beskattningen av hela eller delar av vinsten.

Förutsättningar för uppskov
För att kunna göra uppskov med beskattningen vid en försäljning av din bostadsrätt krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:
1. Du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området. Med privatbostad avses bland annat småhus (villa eller radhus), ägarlägenhet eller bostadsrätt. Din bostad uppfyller därmed den första förutsättningen.
2. Den privatbostad du säljer har varit din permanentbostad. För att en bostad ska anses ha varit din permanentbostad krävs att du exempelvis har varit bosatt minst ett år närmast före den dag du och köparen skriver på köpekontraktet. Med ”närmast före” avses ända fram till kontraktsdagen. En bostad utgör även din permanentbostad om du varit bosatt minst tre av de senaste fem åren!
3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området, alltså din ersättningsbostad. Här gäller att du tidigast kan köpa en ny bostad den 1 januari året före och senast den 31 december året efter det att du säljer din bostad. Som ersättningsbostad räknas bland annat småhus (villor), bostadsrätter och så vidare.
4. Vidare krävs att du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningen. Med flyttar in menas att du folkbokför dig i den nya bostaden.
5. Slutligen ska konstateras att avdrag för uppskovsbelopp inte får vara lägre än 50 000 kr. I ditt fall har du vid försäljning gjort en reavinstskatt på 600 000 kr enligt värderingen, vilket även ryms inom det tak som uppställs för uppskov, nämligen ett maximalt uppskovsbelopp om 1 450 000 kr.

Sammanfattning och råd
Det finns med hänsyn till ovan beskrivet goda möjligheter till att begära uppskov på eventuell vinst vid försäljning av en privatbostad om samtliga förutsättningar för detta är uppfyllda. Mitt råd till dig är att kontakta skatteverket i syfte att erhålla full vetskap om vad som gäller i just ditt fall samt vilket uppskovsbelopp som blir aktuellt för din del vid en försäljning av din bostadsrätt. På skatteverkets hemsida ges även mer ingående information kring ovan sagda, skatt på uppskovsbelopp och så vidare.

Jag hoppas att du är nöjd med den information du kunde erhålla genom Fråga Juristen och stort lycka till med försäljningen av bostadsrätten!

Vänligen,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden