Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägningstid när sambo övertar hyreskontrakt

Min sambo och jag ska separera vi bor i en hyresrätt där uppsägningen är 3 mån hen vill bo kvar och säger att jag har 2- 3 mån uppsägning, kan det vara rätt?

Rådgivarens svar

2018-04-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Reglerna som besvarar frågan hittar du i jordabalken (JB) och sambolagen (SamboL). Jag tolkar frågan som att du är okej med att din f.d. sambo övertar hyreskontraktet, men att du inte är villig att betala hyra under den påstådda uppsägningstiden.

Uppsägningstid när sambo tar över hyresrätt – Vad händer när du är skriven på hyreskontraktet?  

Överlåter en hyresgäst en hyresrätt med samtycke av hyresvärden eller med tillstånd från hyresnämnden är hyresgästen fri från de skyldigheter som hyresavtalet innebär för tiden efter överlåtelsen (JB 12:38).

Det innebär att du inte har några förpliktelser kopplade till hyresavtalet från den dag som hyresvärden eller hyresnämnden godkänner överlåtelsen. I sådant fall är det inte heller rimligt att du skulle vara tvungen att beakta en uppsägningstid i förhållande till din sambo som tar över kontraktet.

Uppsägningstidens syfte i det här fallet är att skydda hyresvärden. Din sambo omfattas alltså inte av ett sådant skydd.

Om lägenheten överlåts genom bodelning eller SamboL 22 § gäller samma regler (se JB 12:33 st. 2). Den sambo som frångår avtalet svarar dock fortfarande för förpliktelser som uppstått innan hyresvärden underrättats, t.ex. för gamla hyror.

Uppsägningstid när sambo tar över hyresrätt – Vad händer om bara din sambo är skriven på hyreskontraktet? 

Om din sambo står på kontraktet blir nog situationen annorlunda. Jag antar att ni tidigare har delat på hyran och haft någon slags överenskommelse om hur mycket ni ska betala var varje månad, vilket innebär att ett muntligt hyresavtal har ingåtts. I ett sådant hyresförhållande är du inneboende hos din sambo. Eftersom ni inte har bestämt när hyresförhållandet ska avslutas löper det på obestämd tid, och sådana avtal har som regel tre månaders uppsägningstid (JB 12:4 p. 1.

Är din sambo skriven på hyreskontraktet kan hon kräva dig på hyra under uppsägningstiden.

Sammanfattning

Jag tolkar lagen på det sättet att du inte skyldig att betala hyra för någon uppsägningstid om du var skriven på kontraktet innan hyresrätten överlåts till din f.d. sambo. När hyresvärden har underrättats och godkänt att din f.d. sambo tar över kontraktet är du inte bunden av kontraktet längre.

Är du inte skriven på kontraktet är du med största sannolikhet skyldig att beakta en uppsägningstid om tre månader.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om jag har missförstått frågan eller om det är något i svaret du undrar över får du gärna använda kommentarsfunktionen. Undrar du över något helt annat är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Mvh

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden