Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyresavtal på grund av andrahandsuthyrning

Jag fick ett brev från min hyresvärd. De vill att jag säger upp mitt förstahandskontrakt på min hyreslägenhet pga. att jag och min fru äger en bostadsrätt tillsammans, och de anklagar mig att jag hyr ut min lägenhet i andra hand.

Jag är folkbokförd och bor i min hyreslägenhet, och har aldrig haft annan adress trots att vi är gifta.

Hyresvärden vill skicka ärendet till hyresnämnden om jag inte skriver på uppsägning.

Hur ska jag göra nu? 

Rådgivarens svar

2020-02-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna i jordabalken 12 kap, vilka är tillämpliga när en lägenhet hyrs ut och vid uppsägning av den. Sedan kommer jag sammanfatta, och redogöra för min bedömning i din situation och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Uppsägning på grund av andrahandsuthyrning

Regler om uthyrning av lägenheter finns i jordabalken 12 kap. Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet vid andrahandsuthyrning. Enligt jordabalken 12 kap. 39 § får hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut lägenheten i andra hand till någon för självständigt brukande. Enligt jordabalken 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. kan hyresvärden säga upp hyresavtalet om hyresgästen hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd. Det innebär att hyresvärden kan säga upp avtalet om hyresgästen åt en tredje person upplåter en självständig rätt att nyttja lägenheten.

Är det så att hyresvärden påstår att hyresgästen olovligen hyr ut lägenheten i andra hand, är det hyresvärden som måste bevisa det. Kan hyresvärden tillföra tillräckligt med bevisning, måste hyresgästen motbevisa att lägenheten inte hyrs ut olovligen.

Sammanfattning och rådgivning

Min bedömning i din situation är följande. Är det så att du har hyrt ut lägenheten i andra hand, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet. Av omständigheterna framgår att du är folkbokförd och bor i lägenheten, och att du aldrig har haft en annan adress. Det innebär att du inte har hyrt ut den i andra hand.

Jag vill emellertid understryka att jag inte med säkerhet kan besvara huruvida hyresvärden kan säga upp ditt hyresavtal. Mitt tips är därför att du tar hjälp av våra jurister på Familjens Jurist för att få ytterligare juridisk rådgivning. De kan hjälpa dig med dina frågor kring ditt hyresavtal.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden