Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyresavtal före inflyttningsdatum

Hej.
Jag har tecknat ett hyresavtal på en nybyggd lägenhet som ska vara klar för inflyttning 1/9. Nu har jag upptäckt att denna lägenhet inte alls passar mina behov. På kontraktet står att uppsägningstiden är 3 månader. Nu undrar jag om detta gäller trots att jag inte flyttat in i lägenheten.

Rådgivarens svar

2020-08-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall. Jag antar i fallet att det inte är en bostadsrätt som ska hyras i andra hand utan en hyreslägenhet.

Uppsägning av hyresavtal innan inflyttningsdatum

Har man ett hyresavtal på obestämd tid för bostadslägenhet finns en uppsägningstid på 3 månader om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § 1 st. 1 p. jordabalken, JB). Skulle avtalet vara på bestämd tid har man som hyresgäst av en bostadslägenhet alltid möjlighet att säga upp avtalet i förväg med tre månaders uppsägningstid (12 kap. 5 § 1 st. JB). När man säger att uppsägningstiden är tre månader menar man att avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. 

Sammanfattning och råd

Jag vet inte om du har ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid men det lär inte ändra utfallet oavsett. Även om du säger upp ett hyresavtal innan inflyttningsdatum gäller den uppsägningstid som står i avtalet. Det här lär innebära i ditt fall att du kommer att behöva betala för hyreslägenheten, trots att du inte vill flytta in i den, under uppsägningsperioden eftersom du måste betala hyra fr.o.m. inflyttningsdatum. Har du inte sagt upp hyresavtalet än är det bra att göra det så snart som möjligt.

Har du frågor om hyresrättsjuridik kan du alltid vända dig till Familjens Jurist. Annars hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Du kan alltid kontakta Fråga Juristen igen om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden