Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Underprisöverlåtelse av bostadsrätt, vad händer med skatten?

Jag har tänkt sälja min bostadsrätt till min son. För att undvika beskattning tänkte vi att jag skulle göra en underprisöverlåtelse. Om jag säljer den till samma, eller tom under, värde som jag köpte den för så uppstår ju ingen vinst och då behöver jag inte skatta? Tack för svar

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen (IL), se lagen här.

Det stämmer visserligen att huvudregeln är att om kostnaden för förvärvet och köpeskillingen vid försäljningen är lika stora, det inte uppstår någon vinst som måste beskattas, se t.ex. 44 kap. 13 § IL. En vinst uppstår ju om ersättningen för den avyttrade tillgången är större än kostnaderna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet mm.). När det däremot gäller blandade fång, dvs. överlåtelser som har en köpdel och en gåvodel del, görs en uppdelning av köp- respektive gåvodelen så att det ändå kan uppstå en kapitalvinst för överlåtaren trots att köpeskillingen är relativt låg, se RÅ 1988 ref. 22. Detta kallas delningsprincipen och gäller bostadsrätter i kontrast till fastigheter. Ett exempel kan illustrera detta.

Exempel:
A äger en bostadsrätt som han köpte för 1 000 000 kr. Marknadsvärdet är idag det dubbla, alltså 2 000 000 kr. Nu vill han överlåta den till sin son B för samma pris han köpte den för (1 000 000 kr), dvs. en underprisöverlåtelse. Hans försäljning betraktas i detta fall som 50% gåva och 50% köp. Detta medför att han bara kan dra av hälften av det omkostnadsbelopp han har för bostadsrätten, alltså 1 000 000 kr / 2 = 500 000 kr i detta fall (förutsatt att han inte har ytterligare utgifter att dra av). Beskattningsbar vinst blir således 500 000 kr eftersom att köpeskillingen var 1 000 000 kr. På denna vinst utgår 22 % skatt.

Som du ser kan en underprisöverlåtelse medföra vinstskatt även om köpeskillingen matchar anskaffningsvärdet. För att överlåtelsen ska kunna delas upp som enligt exemplet behöver det finnas en gåvoavsikt, men sådan presumeras föreligga om överlåtelsen sker till närstående som i ditt fall. Min rekommendation är att ni har det sagda i beaktande när ni bestämmer upplägget på er överlåtelse. Notera även att övertagande av lån räknas som köpeskilling.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden