Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tolkning av hyresvärdens samtycke för andrahandsuthyrning

Jag hyr en lägenhet andrahand (den är hyresrätt) och har bott här i drygt 5 år. Jag antog att min hyresvärd hade tillstånd från fastigheten att hyra ut till mig. Men han sa nånting nyss om att fastigheten inte kontrollerar huset, vilket gjorde mig att tänka att han kanske hyr till mig utan officiellt tillstånd. Jag trivs mycket i lägenheten men samtidigt vill jag inte vara en del av ett avtal som inte är uppriktigt. Kan jag anta att fastigheten ger tyst tillstånd om de inte kontrollerar?

Rådgivarens svar

2020-03-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i situationen där jordabalkens 12:e kapitel är tillämpligt, även kallat hyreslagen .

Tillstånd för andrahandsuthyrning
För att hyresgästen ska ha rätt till att hyra ut lägenheten i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke (se 39 § hyreslagen). Det ställs inga krav på hur samtycket ska vara utformat utan ett muntligt samtycke kan alltså vara tillräckligt. Ett skriftligt samtycke är dock att föredra då det blir lättare att bevisa vad som sagts om en tvist skulle uppstå. Hyresnämnden ska under vissa förutsättningar ge tillstånd till en andrahandsuthyrning om hyresvärden vägrat samtycke, då krävs det att hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen som t.ex. tillfälligt arbete på annan ort eller sjukdom (se 40 § hyreslagen). Om lägenheten upplåts i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd kan hyresrätten förverkas (se 42 § p. 3 hyreslagen). När hyresrätten är förverkad får hyresvärden säga upp avtalet till omedelbart upphörande, oavsett om hyrestiden är bestämd eller obestämd. Detta betyder att även den eventuella andrahandshyresgästen måste flytta från lägenheten. 

Din situation
Att fastighetsägaren i det här fallet inte kontrollerar att hyresgästerna faktiskt bor där innebär inte att din hyresvärd automatiskt har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand till dig. Det krävs någon form av samtycke, muntligt eller skriftligt, för att en andrahandsuthyrning ska vara aktuell. Om din hyresvärd inte har ett samtycke från sin hyresvärd innebär det att det finns en risk att du blir vräkt från lägenheten med kort varsel. 

Sammanfattning och rådgivning
En uthyrning av hyresrätt i andra hand kräver alltid hyresvärdens tillstånd, det räcker inte med att hyresvärden underlåter att kontrollera lägenheten. Mitt råd till dig är därför att du frågar din hyresvärd om han har fått ett samtycke från sin hyresvärd att hyra ut lägenheten i andra hand. Om det inte finns något sådant samtycke kan ni fråga hyresvärden om samtycke för framtida uthyrning. Går hyresvärden inte med på det kan ni vända er till Hyresnämnden och ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning, det krävs då att din hyresvärd har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Läs mer om hur ni ansöker på Hyresnämndens hemsida. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan du kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden