Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillträde i tid och avtalsbrott

Hej! Jag har skrivit kontrakt på en bostadsrätt som fortfarande håller på att byggas, det är inte helt nybygge utan de renoverar tidigare vindar till lägenheter. Lägenheten har blivit försenat totalt 5 månader hittils och jag undrar mest vad jag har rätt till för ersättning? I kontrakt står att jag har rätt till skälig ersättning vid ett kontraktbrott vilket jag skulle se detta då inflyttningsdatumet som står skrivet på kontraktet var 30 juni.

Rådgivarens svar

2017-11-12

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Bostadsrättslagen om tillträde i tid
Om du som bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid och dröjsmålet inte beror på dig framgår av 7:3 bostadsrättslagen att du har rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kunnat använda lägenheten. Om bostadsrättshavaren inte får tillgång till någon del av lägenheten alls bör denne för motsvarande tid helt befrias från årsavgift. När tillträde till lägenheten ska ske framgår i regel av upplåtelseavtalet. Denna regel är tvingande, varför bostadsrättshavaren inte på förhand med bindande verkan kan avstå från sina rättigheter.

En bostadsrättshavare kan även ha rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida. För att sådan ersättning ska betalas ut krävs alltså att det är föreningens agerande som resulterat i att lägenheten inte kan tillträdas i rätt tid.

Avtalet
I förevarande fall har ni ett avtal som är förmånligare än bostadsrättslagen. Av avtalet framgår att vid kontraktsbrott ska skälig ersättning utgå. Ett kontraktsbrott begås när någon av parterna i ett avtalsförhållande inte fullgör sin del av avtalet på det sätt som har överenskommit. Om det framgår av kontraktet att tillträde till lägenheten skulle ha varit för fem månader sedan är det fråga om ett dröjsmål, vilket betraktas som ett kontraktsbrott. Detta innebär således att du har rätt till skälig ersättning i enlighet med avtalet. Detta givet att det inte finns någon klausul som undantar just situationer som denna.

Sammanfattning
Som bostadsrättshavare har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kunnat använda lägenheten eller delar av den enligt 7:3 1 st. För att den lagstadgade rätten till ersättning ska bli aktuell krävs dock att dröjsmålet utgör ett resultat av föreningens agerande, vilket skulle kunna vara fallet (men tveksamt i och med att det förmodligen anlitats en tredje part som renoverar). Rätten till ersättning enligt kontraktet kan dock aktualiseras, givet att det inte finns någon klausul i avtalet som hindrar det. För mer hjälp kring detta behöver avtalet granskas, vilket du kan få hjälp med genom att boka tid hos en av våra familjejurister. Hoppas att du har fått svar på frågan.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden