Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillgång till väg

Jag har en fråga ang väg. Vi har en sommarstuga i en stad.
Nu är det så att de har stängt av våran infartsväg med cementsugga. Och det är den enda
infartsväg vi har. Vi åker förbi ett hus vår granne. Han och XX på XX har blockerat vår väg. Vi arrenderar tomten av XX. Jag tog kontakt med XX. Han sa vi ska åka en annan väg som inte gränsar till vår fastighet.
Så vi kommer inte in på våran tomt. Han sa att vi ska riva bort staket och göra en ny väg. När vi redan har en väg. Och stugan har gått i vår släkt sedan 1883 och vi har haft denna väg. Vägen är med på karta från lantmäteriet.
Har man rätt att göra så?
Vad säger lagen?
Hur går man vidare?

Rådgivarens svar

2017-07-20

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Inledning

Då jag saknar viss information om ditt fall kan jag tyvärr inte ge dig ett korrekt svar på om det är tillåtet eller inte av gruvbolaget att spärra av vägen till din stuga. Jag kommer istället försöka redogöra för hur regelverket ser ut och förhoppningsvis kan informationen jag lämnar vara till din hjälp.

Allmänt om vägar

En väg i Sverige kan endera vara allmän eller enskild. Vad som ibland benämns som privata vägar klassas som enskilda vägar. Det troliga i ditt fall är att vägen utgör en enskild väg som ägs av gruvbolaget. Det här innebär att de kan stänga av vägen för motortrafik om de vill det. Om ägaren av vägen, som brukar benämnas såsom väghållaren, får statliga bidrag för underhållet av vägen så ska vägen vanligtvis vara öppen för allmänhetens trafik.

Servitut

Vanligtvis brukar frågor om användandet av annans väg lösas genom ett servitutsavtal. Det som är problematiskt är att ett servitut är kopplat till äganderätten av en fastighet. Du arrenderar endast fastigheten och jag tror därför att ett servitutsavtal inte är möjligt då det är gruvbolaget som både äger vägen och fastigheten du arrenderar. Jag är dock osäker om detta är sant och lagen är ganska luddig på den här fronten. Reglerna om servitut hittar du i 14 kap. Jordabalken.

Arrenderätt

En annan potentiell lösning är att det i ert arrendeavtal finns en rätt för dig att använda vägen också. Detta beror helt på vad det är ni avtalat. Då jag inte vet vad som står i ert avtal kan jag tyvärr inte ge dig något mer svar på den här frågan.

Hur du kan gå vidare

I och med att det i grund och botten är arrendeavtal tvisten grundar sig i kan du vända dig till arrendenämnden som kan hjälpa till att medla i ditt ärende. Hur du går till väga hittar du på den här länken.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än såhär då jag inte har tillräcklig information om vad som hänt. Men som utgångspunkt kan en väghållare stänga av en väg om den vill det och då är det frågan om något annat reglerats i ert avtal.

Hoppas detta svaret har gett dig lite hjälp på vägen och om det är något annat du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden