Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Störande ljud på natten i en hyreslägenhet

Hej! Jag har en liknande fråga ang. störande ungdomar som spelar dataspel hela nätterna där basljudet hörs genom väggarna. De spelar inte skyhögt men basljudet fortplantar sig ändå. Jag har vädjat till dem att inte spela på natten och sagt att de får gärna spela på dagarna då det blandas med andra ljud. Mamman säger att det är tyst men hon sover en våning ned på andra sidan lägenheten. Så hon tycker inte att det stör. Jag upplever att hon vill inte ta något ansvar alls. Jag har på 6 nätter sovit sammanlagt ca 8 tim och börjar känna av det fysiskt med huvudvärk hela tiden och andra problem med kroppen. Jag är stressad. Fastighetsskötaren har talat med dem men de säger att det är tyst, att det är mig det är fel på. Inatt lördag till söndag har det spelats nonstop 02.33-09.15. Blev väckt 02.33 som hela veckan Ska det inte vara tyst 22-23.00 till 08.00? Vad kan jag göra? Jag måste arbeta 5 dagar i veckan och måste orka detta.

 

Rådgivarens svar

2020-06-17

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Det framgår inte om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt. I svaret kommer jag att utgå ifrån att du bor i en hyresrätt. Nedan kommer en redogörelse för reglerna i 12 kap. jordabalken (JB) och hur du kan gå vidare i din situation.

Störningar

Utgångspunkten är att en hyresgäst inte får orsaka störningar för de som bor i omgivningen på ett sätt som är skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön, 12 kap. 25 § 1 st. JB. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende. Att t.ex. musik eller skrik förekommer nattetid är mer besvärande än att så sker på dagtid. Lindriga störningar i ett flerfamiljshus måste dock accepteras t.ex. ljudet från lekande barn. Vidare tar man inte hänsyn till att en hyresgäst som är känsligare än normalt för olika typer av ljud.

Hyresvärden ska ge den störande hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör och informera socialnämnden om det är en bostadshyresgäst, 12 kap. 25 § 2 st. JB. Om den störande hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelsen kan hyresrätten bli förverkad d.v.s. hyresavtalet kan sägas upp i förtid, 12 kap. 42 § p. 9 JB.

Din situation

I ditt fall rör det sig troligtvis om störningar, eftersom ljudet är mycket besvärande och har påverkat din hälsa. Som huvudregel gäller att det ska vara tyst mellan kl. 22.00 och 07.00. Om det förekommer störningar måste hyresvärden agera och ge de störande hyresgästerna en tillsägelse. I fall hyresvärden inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan besluta om ett åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § JB. Ett åtgärdsföreläggande är ett beslut som innebär att hyresvärden inom en viss tid måste avhjälpa problemet med störningarna. Mitt råd är att du vänder dig till hyresnämnden och ansöker om ett åtgärdsföreläggande. Mer information om hur du ansöker finner du på Sveriges Domstolar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden