Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Störande granne i hyresrätt - vad göra?

Hej!
-Jag bor i hyreslägenhet. Bolaget jag hyr av är stort (de har avtal med Securitas för störningar). Huset jag bor i är stort, många lägenheter här på flera våningar.

Jag har problem med att jag blir väldigt störd av att det förekommet ofta vibrationer i taket (gissningsvis från en bas) från musik som spelas. Har påtalat problemet till hyresvärden. Jag har ringt Securitas (deras jourtelefon) de har varit här, men ibland har de hunnit sluta spela innan de hinner hit. Men vid två tillfällen så har väktarna hört basen innifrån min lägenhet när det pågått, men när de går ut i trapphuset så hörs ingenting. Väktarna har inte skrivit några rapporter kring dessa tillfällen. Bara att de har varit här. Vilket jag upplever försvårar det hela, då jag inte har bevis i form av rapport från dessa tillfällen. 
Hyresvärden har ringt till vissa hyresgäster ovanpå mig (jag bor på bottenvåningen), jag tror också att vaktmästaren ska ha pratat med vissa hyresgäster men detta utan resultat.

Vaktmästaren (som sköter hela huset jag bor i) förringar hela problemet, genom att säga att det är konstigt att bara jag blir störd, när ingen annan av mina grannar blir det. Han pratade också med mig om kostnader när Securitas åker ut och att egentligen ska inte deras vaktbolag åka ut före 22.00 (för det står enligt avtalet, enligt honom. Jag frågar, vart ska jag då ringa när grannen spelar? Han svarar då mig att jag får ringa till kontoret dagtid. 
 
Jag upplever då att de förringar mitt problem, och att jag är känslig för ljud. Jag upplever också när de pratar om kostnaderna (ca 3-4 ggr nämner han det i samtalet) att då känner jag mig förhindrad att ringa då jag som student är rädd att själv åka på kostnaderna.

Jag har sagt att de gärna får fästa någon apparat i taket för att mäta vibrationerna, men sån apparat har de ej (svarar vaktmästaren).

För att förtydliga. Eftersom det är en etta jag bor i, själva rummet i sig är ca 16 kvm. Det går inte komma bort från problemet heller med vibrationerna eftersom jag bara bor i en etta. Har sängen i samma rum.  
De säger till mig att man får leva i sin lägenhet fram till 22. Det stämmer väll inte enligt lagen? Man får väll inte göra vilka störningar som helst bara för att det är före 22.00?

De säger till mig att själva försöka prata med mina grannar och plinga på. Men jag vet ju lika lite som dom vilken granne det egentligen är som har basen?  Vad gör jag? 

Rådgivarens svar

2017-12-24

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Frågor kring hyresrätter regleras i 12:e kapitlet av jordabalken (JB).

Allmänt om störningar i hyresrätt
En hyresgäst skall se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars kan försämra deras bostadsmiljö. Gränsen för vad som utgör en sådan störning går när störningen är så omfattande att den “inte skäligen bör tålas”. Om sådana störningar förekommer ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att upphöra med dessa samt kontakta socialnämnden (12:25 § JB). Blir det inte bättring efter detta kan hyresrätten vara förverkad och hyresvärden får då säga upp hyresavtalet i förtid (sjätte punkten i 12:42 § JB).

Om hyresvärden ska lyckas säga upp den störande hyresgästens hyresavtal måste han eller hon bevisa att omfattande störningar har skett återkommande gånger. Denna bevisföring är i praktiken beroende av de drabbade grannarnas och andra vittnens dokumentation. Det är därför viktigt att spela in och dokumentera varje störning som förekommer för att hyresvärden ska kunna ha framgång i en eventuell process.

Om det föreligger sådana störningar som inte skäligen bör tålas är det alltså hyresvärdens ansvar att få dessa att upphöra. Gör inte hyresvärden något åt störningarna, kan de drabbade grannarna vända sig till hyresnämnden som i sin tur kan ålägga hyresvärden att vidta åtgärder.

Föreligger en störning?
Avgörande för om en störning föreligger enligt 12:25 § JB är om störningen allmänt kan anses behöva tålas i ett flerfamiljshus eller ej. Eftersom man utgår från vad som allmänt betraktas som en störning tas inte hänsyn till eventuell överkänslighet hos den störda omgivningen.

Vilken typ av störning det är fråga om är av stor betydelse. Hot och våldsanvändning mot grannar utgör självklart oskäliga störningar. I tidigare fall har även återkommande höga skrik vid varierande tidpunkter på dygnet ansetts utgöra oskäliga störningar.

Givetvis är även tidpunkten på dygnet avgörande för om störningarna är okej eller inte. Hög musik som på dagtid läcker in i grannars bostäder måste nog tålas i viss omfattning, medan det inte är okej om samma störning sker vid återkommande tillfällen nattetid. Som du säger så stämmer det inte att man får göra vad man vill fram till 22.00, men vid den tiden på dygnet bör man allmänt sett sänka ljudnivån och tänka på sin omgivning lite extra.

Råd och handlingsplan
Eftersom jag inte vet hur omfattande störningarna är kan jag inte avgöra om du upplever oskäliga störningar eller ej. Om vibrationerna är omfattande och återkommer många gånger om dagen kan de dock vara sådana oskäliga störningar som din hyresvärd ska ta hand om. Detta speciellt om de sker sent på kvällen eller nattetid.

Enklast att få detta att upphöra är helt klart att prata med dina grannar, se om de upplever samma störningar och försöka ta reda på vem det är som stör. Det är inte otänkbart att den störande hyresgästen är omedveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om du lyckas reda ut vem det är kan det mycket väl räcka att på ett snällt sätt be denne att sluta. Lyckas du inte lokalisera den störande grannen kan du förslagsvis sätta upp en lapp i trapphuset och förklara att det stör.

Om problemet kvarstår uppmanar jag dig att fortsätta påtala detta för din hyresvärd. Se samtidigt till att samla på dig så mycket bevis som möjligt, försök spela in störningarna och om du ringer Securitas så be dem att anteckna störningarna och dess omfattning. Om störningarna är omfattande och återkommande och hyresvärden inte gör något åt dem så kan du som sista åtgärd vända dig till hyresnämnden.

Eftersom jag inte vet vad som har avtalats mellan dig och din hyresvärd kan jag inte säga om du riskerar att bli betalningsskyldig för Securitas utryckningar eller inte. Jag föreslår därför att du undersöker detta närmare innan du ringer dem nästa gång.

Jag hoppas att detta svarade på dina funderingar! Behöver du hjälp i en eventuell process i hyresnämnden är du välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden