Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skattemässiga konsekvenser av bostadsrättsförsäljning

Hej! Jag ska sälja min bostadsrätt i Göteborg (värde ca 2,5 miljoner) till min dotter och köpa in mig i min sambos lägenhet (värde ca 1,5 miljon). Hur kan vi genomföra dessa affärer på bästa sätt för oss alla tre rent skattemässigt. Jag vill t.ex. hjälpa min dotter att göra en bra affär; ska jag då sälja min lägenhet under marknadsvärde (för ca 2 miljoner) eller till marknadsvärde och ge henne en gåva till insatsen. Finns det andra lösningar? Hur påverkas ev vinstskatt av de olika alternativen (jag har betalat ca 1,1 miljoner tot)?

Rådgivarens svar

2017-10-31

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Skattereglerna

46 kap. inkomstskattelagen (IL) finns reglerna kring de skattemässiga konsekvenser vid bostadsrättsförsäljning. Som en huvudregel så ska 22/30 av den vinst som görs vid försäljningen tas upp i inkomstslaget kapital vid deklareringen. På detta belopp betalas det sedan 30 % i skatt vilket innebär att efter omräkning blir den egentliga skatten på vinsten 22 %. För att beräkna vilken vinst som gjorts tar man försäljningspriset minus anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter (kostnaderna benämns som omkostnadsbeloppet).

Om bostadsrätten istället överlåts som gåva uppstår ingen skattskyldighet då gåvor är skattebefriade enligt 8 kap. 2 § IL.

I ett läge där bostadsrätten överlåts till ett pris under marknadsvärdet så finns det dels en gåvodel men även en försäljningsdel. Gåvodelen, alltså beloppet mellan försäljningspriset och marknadspriset anses vara en gåva och beskattas inte. Resterande del anses som en försäljning. Om exempelvis försäljningsdelen är 50 % av bostadsrätten så kommer även anskaffningsutgiften också bara vara hälften. Om vi tar dina siffror som exempel och du väljer att sälja din bostadsrätt för 1,1 miljoner till din dotter och marknadsvärdet är 2,5 miljoner innebär det att 1,1 miljoner ses som ett köp och 1,4 miljoner ses som en gåva. 44% av överlåtelsen ses då som en överlåtelse och du måste då minska dina anskaffningsutgifter med 44 %. Du anses då ha gjort en vinst på 616 000 kr vilket du ska betala 22 % skatt på.

Tillämpningen i ditt fall

Den enda egentliga möjlighet att helt undvika skatt är att du överlåter bostadsrätten som en gåva. Det som kommer hända om du ger lägenheten som gåva är att din dotter kommer träda in i din skattemässiga situation vilket innebär när hon senare kommer sälja lägenheten får hon endast dra av din anskaffningskostnad som sin kostnad (förutsatt att hon inte själv renoverat eller reparerat lägenheten då kan hon kanske dra av de kostnaderna också). Om du däremot säljer bostaden till din dotter under marknadspriset så har hon möjlighet att avräkna dels vad hon betalat, dels den del som du inte får dra av från anskaffningsutgiften.

Ger du hela bostaden som gåva så blir de skattemässiga konsekvenserna bättre i dagsläget men det kan vara sämre i det långa loppet om din dotter senare vill sälja lägenheten. Mer än såhär kan jag tyvärr inte hjälpa er i dagsläget.

Hoppas detta var svar på din fråga och om det är något mer du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden