Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Servitut och förändring av fastighet

Fastigheten S 2:1 är tjänande i ett servitutsförhållande som avser rätt för grannfastigheten Norrvik 1:2 att ha utfart på befintlig väg över S 2:1.

A) Vad händer med servitutsbelastningen om det är ett officialservitut och området där servitutet är lokaliserat
- avstyckas?
- överförs till annan fastighet genom fastighetsreglering?

B) Blir det någon skillnad i fallen ovan om servitutet som belastar S 2:1 istället är ett inskrivet avtalsservitut?

Rådgivarens svar

2019-06-28

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

 

Vad är ett servitut?

Servitut är precis som du beskriver den situation som föreligger mellan S 2:1 och Norrvik 1:2. Nämligen att Norrvik 1:2 i det här fallet genom ett servitutsavtal och härskande part fått rätt att nyttja del av S 2:1 som tjänande fastighet, 14:1 jordabalken (JB).

 

Det finns två typer av servitut avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet eller domstol.

 

Officialservitut på mark som avstyckas eller överförs till annan fastighet vid reglering

Officialservitut bildas för att möjliggöra ändamålsenlig markanvändning och vara av stadigvarande betydelse. Det betyder också att nyttan med servitutet är anknutet till marken, i det här fallet en väg.  Officialservitut följer därför med marken och kvarstår även vid förändringar av fastigheten. För att få ett klart svar på vad som händer med servitutet bör du vända dig till en jurist för en prövning i just ditt ärende.

 

Är det någon skillnad om det är avtalsservitut?

Vad som är avgörande vid avtalservitut är om det är ett s.k. lokaliserat eller olokaliserat avtalsservitut. Det som avgör är ifall servitut är lokaliserat eller olokaliserat är om servitutets utövningsområde varit bestämt vid upplåtelsen eller ej.

 

Vid avstyckning kommer ett lokaliserat avtalsservitut fortsätta gälla i den del av fastigheten som servitutet är lokaliserat. Ett olokaliserat servitut kommer däremot fortsätta gälla både på stamfastigheten och styckningslotten.

 

Vid fastighetsreglering kommer ett lokaliserat servitut att upphöra om det är beläget på den mark som tillförts. Ett olokaliserat servitut kommer däremot gälla för hela fastigheten efter att maken tillförts.

 

Vid kontakt med någon av våra jurister kan de ge dig råd och hjälp utifrån dina specifika intressen. För att få svar på vad som är bäst för dig skulle jag därför rekommendera dig att ta kontakt men en av våra jurister. De kommer kunna hjälpa dig att reda ut dina frågor om servitut bättre anpassat utifrån din situation. Du hittar mer information om hur du kan komma i kontakt med någon av våra jurister här

 

Mvh,

Asal

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden