Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Separerade, men båda står på hyreskontraktet

Jag och min sambo har separerat (sedan maj). Under tiden har vi bott i vår lägenhet varannan vecka med våra 3 barn, 14, 20 och 23 år gamla. Detta varannan-veckas-liv fungerar inte för mig, jag blir sjuk av det och har svårt att sköta mitt jobb. Vi står båda på hyreskontraktet till den lägenhet vi har nu så exsambon kan vad jag förstår inte stänga mig ute från lägenheten, på halvtid, med hänvisning till vår "överenskommelse" om att bo varanann vecka med barnen. Kan jag få något slags juridisk hjälp med att få bo i vår lägenhet till dess vi fått våra nya lägenheter?

Rådgivarens svar

2019-11-13

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Det här är ett exempel på när juridiken bara räcker så långt, och det svåra är att få juridiken att matcha med verkligheten. Jag kommer att ge dig det juridiska svaret, men det kommer att bli kort och inte nödvändigtvis tillräckligt för att lösa den situation som har uppstått.

Hyresrätter

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken, även kallat "hyreslagen". Hyreslagen ger oss dock inget svar på hur vi ska lösa den situation du befinner dig i, eftersom hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresgästen (-erna) och hyresvärden. Den säger däremot ingenting om förhållandet mellan flera hyresgäster. Det är nämligen som du säger, att du som hyresrättsinnehavare har rätt att bo i din hyresrätt. Det gäller enligt en allmän avtalsrättslig princip, pacta sunt servanda (latin för "avtal ska hållas").

Vad gäller er överenskommelse så är även den ett avtal. Även muntliga avtal är avtal. Enligt principen ovan ska även detta avtal hållas. Det vore dock oskäligt ifall du inte skulle kunna häva det avtalet, antingen med hänvisning till någon slags uppsägningstid (livstidsavtal är oskäliga) eller med hänvisning till ditt hälsotillstånd (du kan inte utföra avtalet). Oskäliga avtal kan ogiltigförklaras av en domstol, förutsatt att din sambo håller fast vid er överenskommelse.  

Juridiken löser som sagt inte ert problem, d.v.s. att ni är oense om hur bostadssituationen ska se ut. Det är något som ni själva får reda ut. Om ni har ytterligare funderingar, så är ni dock välkomna att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden