Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säljares rättigheter vid överlåtelse av bostadsrätt och köp av fast egendom.

Hej, min dotter fick ett muntlig ja, till ett bud de lagt till en mäklarfirman och dess säljare. Överenskommit muntligt och bankpapperna skulle skivas inom en vecka. Nu fick min dotter reda på,via mäklaren att säljaren ångrat sig o tar ett högre bud som lagt i dag 180702 kl 13- tiden. Kan verkligen säljaren göra så???

Rådgivarens svar

2018-07-06

Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss här på Fråga Juristen. Nedan följer ett svar på vad som gäller i din situation.

Allmänt om muntliga avtal

Utgångspunkten i svensk rätt är att muntliga avtal ska gälla precis som skriftliga avtal. Vidare råder s.k. avtalsfrihet vilket innebär att man i princip får avtala om vad som helst. Har två parter kommit överens om något ska det alltså gälla.

Det finns dock regler för vissa slags avtal för att de ska vara giltiga, s.k. formkrav. Ett sådant slags avtal är t.ex. ett överlåtelseavtal av bostadsrätt och ett överlåtelseavtal av fast egendom (hus).

Formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt och fast egendom

Enligt bostadsrättslagen kapitel 6 § 4 blir ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt juridiskt bindande först när både säljare och köpare har upprättat och undertecknat avtalet. De formkrav som gäller vid köp av fast egendom finns i jordabalken kapitel 4 § 1, där det framkommer att det krävs att säljare och köpare undertecknar ett skriftligt avtal för att köpet ska anses juridiskt bindande.

God mäklarsed

Hur en mäklare ska uppträda mot säljare och köpare framkommer bl.a. av fastighetsmäklarlagen § 8. I den lagen står det att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Lagen ger uttryck för att det är på säljarens uppdrag som mäklaren agerar och att fastighetsmäklaren ska särskilt beakta uppdragstagarens ekonomiska intressen.

Läser man fastighetsmäklarlagen § 8 tillsammans med formkraven i bostadsrättslagen och jordabalken kapitel 4 leder det till att en säljare kan acceptera ett anbud, för att sedan ångra sig, ända fram tills avtalet är undertecknat av både säljare och köpare. Om mäklaren säger att ett köp kommer att ske beror det sannolikt på säljaren vill acceptera anbudet. Skulle säljaren ändra sig måste mäklaren anpassa sig efter sin klients önskemål.

Sammanfattning

I Sverige kan man träffa muntliga avtal, och de ska då gälla. Dock finns det ibland vissa formkrav för vissa typer av avtal. Vid köp av bostadsrätt och fast egendom (hus) finns det krav på att det ska finnas ett skriftligt avtal som ska undertecknas av både köpare och säljare. Det betyder att ett juridiskt bindande avtal inte uppkommer vid muntliga överenskommelser vid överlåtelse av bostadsrätt och köp av fast egendom.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle ha fler funderingar får du gärna skicka in fler frågor till Fråga Juristen!

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden