Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säljarens felansvar vid köp av bostadsrätt

Hej!
Vi har sålt en bostadsrätt i juni 2018. Vi köpte den i augusti 2017. När vi köpte den så fick vi information att köket renoverades 2016. Det finns nedskrivet, dock inte specat. När vi sålde lägenheten så specade vi att allt var från 2016. Nu har köparen upptäckt, efter att kyl och frys gått sönder, att det är olika årtal på allt i köket. Garantin har utgått.
Hon har därför nu mailat ett krav på minst 100000:- och bifogat ett mail till sin advokat. Hon anser att det är ett fel i lägenheten.
Vad bör vi göra? Bestrida och kontakta advokat? Eller bestrida och avvakta vad hon och hennes advokat vill? Kontakta advokat först?
Är detta något som är kört för oss eller vad kan vi göra? Hon anser att värdet i köket gått ner.
Tacksam för svar!

Rådgivarens svar

2018-09-09

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om köp av bostadsrätter hittas i Köplagen (KöpL).

Fel i bostadsrätten
Köp av bostadsrätt omfattas köplagens regler om köp av lös egendom, 1 § KöpL. En köpare kan hävda fel i bostadsrätten om bostadsrätten avviker från vad som står i avtalet mellan köpare och säljare, 17 § första stycket KöpL. Även i de fall bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så anses det finnas ett fel i bostadsrätten enligt 17 § tredje stycket KöpL. Köparen har dock en lagstadgad undersökningsplikt, köparen kan inte hävda att det föreligger fel om köparen har eller getts möjlighet att undersöka bostadsrätten innan köp, se 20 § KöpL. En bedömning av vad köparen borde ha upptäckt vid en undersökning utgår ifrån vad en normal person kan upptäcka. Undersökningsplikten är långtgående vid köp av bostadsrätter.

Påföljder vid fel
Om det föreligger ett fel i bostadsrätten så kan köparen yrka på påföljd, 30 § KöpL. Köparen kan i första hand begära avhjälpande (34 §), om avhjälpandet inte är möjligt så kan köparen begära prisavdrag eller hävning enligt 37 § KöpL. Köparen måste reklamera felet till säljaren innan någon påföljd kan göras gällande, 32 § KöpL. En reklamation ska ske inom skälig tid från att köparen upptäckte felet, reklamationen behöver inte innehålla information om vilken påföljd köparen vill göra gällande. Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 39 § KöpL. 

Sammanfattning
När ni köpte bostadsrätten, som jag förstår det, så tillhandahölls ni med information om att köket var renoverat dock saknades det en specifikation på exakt vad som renoverats och huruvida kyl och frys var utbytta. Utifrån frågan så tolkar jag det som att ni förutsatte att allt i köket var nytt (från 2016) baserat på den informationen ni fått om att köket var renoverat, detta ledde i sin tur till att ni angav till köparen att hela köket var från 2016. Enligt köplagen så avviker bostadsrätten från avtalet samt från vad köparen med fog kunnat förutsätta och det innebär att köparen kan göra gällande fel i bostadsrätten. Köparen har riktat ett krav på 100.000 kr för felet, enligt köplagen så ska säljaren ges en möjlighet att avhjälpa felet innan köparen kan begära prisavdrag. Prisavdrag och hävning förutsätter att köparen först begärt avhjälpande men att det inte är möjligt att avhjälpa felet, i ert fall så verkar det fullt möjligt att avhjälpa felet genom att ni byter ut kyl och frys så att köket stämmer överens med avtalet. Även om det skulle vara så att prisavdrag blir aktuell så ska prisavdraget beräknas enligt 38 § KöpL och inte efter köparens egna tycke. Mitt råd är att innan ni går med på några krav så bör ni ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er på bästa sätt.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig vägledning i hur du ska gå vidare med ditt ärende. Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra bostadsrättsjurister här.

Vänliga hälsningar,

Alba

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden