Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säljaren av fastigheten har lämnat kvar saker

Hej!
Vi köpte en stuga av en privatperson för över ett år sedan. I kontraktet ingick allt lösöre förutom en ganska stor mängd isolering som vid köpet låg (och fortfarande ligger) ute i en tillhörande kallställd lada.
I kontraktet står det ingenstans att vi går med på att förvara denna isolering, bara att den inte ingår i köpet.
Vi har under ett års tid försökt att få tag på säljaren för att få honom att komma och hämta sin isolering. Han svarar sporadiskt och undvikande eller inte alls.
Vad kan och borde vi göra i den här situationen?

Rådgivarens svar

2019-01-07

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

Köp av fastighet regleras i kap. 4 Jordabalken. Där finns formregler för hur fastighetsköp ska gå till. För att ni ska anses vara ägare av fastigheten krävs att en skriftlig köpehandling har undertecknats av köpare och säljare. Ni ska sedan ha sökt lagfart hos lantmäteriet. Jag förutsätter att kraven är uppfyllda och att ni därmed är ägare till fastigheten. 

Som jag förstår det har ni tecknat en tilläggsklausul om att lösöre ingår i köpet men ej isoleringen. Därmed bör säljaren inte heller ha rätt att ha kvar isoleringen, förutsatt att ni inte avtalat om förvaring. Säljaren borde därmed ha tagit sin isolering innan tillträdet. 

Att säljaren inte har rätt att ha kvar sin isolering betyder dock inte att ni kan göra vad ni vill med den. Isoleringen tillhör fortfarande säljaren. Förfogar ni över den genom att ex. sälja den kan ni göra er skyldiga till olovligt förfogande vilket är brottsligt enligt 10 kap. 4§ brottsbalken. Det ni kan göra är att ansöka om handräckning hos kronofogden enligt 3 § lagen om. Ni ansöker om handräckning genom att fylla i en blankett som sedan skickas till kronofogden. Där ska ni ange kraven och grunden för er ansökan. Kronofogden kommer då att skicka ett föreläggande till säljaren som kan acceptera eller bestrida. Svarar inte säljaren meddelar kronofogden ett utslag. Information om hur det går till hittar du här.

Hoppas ni är nöjda med svaret på er fråga. Behöver ni ytterligare hjälp rekommenderar jag er att kontakta en av våra jurister, information om våra tjänster hittar ni här

Vänligen, 

Elna 
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden