Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rökförbud på sin egen balkong

Hej! Har en fråga angående rökning på balkong. jag ska flytta in i en nyproduktion nu i slutet på oktober och såg att de hade lagt upp i sin ”husbok” på deras hemsida att det är rökförbud i ens egna lägenhet. Ingenstans i annonseringen på lägenheten, i kontraktet eller en bilaga med särskilda bestämmelser fanns rökförbud nämnt. Alltså ingenstans. Däremot så står det på ett utskrivet papper som man fick när man träffades ansikte mot ansikte för att skriva under kontraktet att man ska ta del av en husbok på nätet (den som är nämnd ovan som man ej hade tillgång till innan.) Inte att man ska skriva under den eller godkänna något utan det står på samma bilaga att man ska skriva under att man tar del av husboken senare. I den såg jag nu att de bara nämnt i förbifarten att man ej för röka på ens balkong eller i ens egna lägenhet. Men håller detta verkligen? Finns som sagt inte nämnt någonstans annars eller någon information alls som var tillgänglig innan kontraktsskrivning nämnde detta ens. Samt att värd på visningslokal sa att man får röka. Så undrar mest om det får gå till så?  

Rådgivarens svar

2018-10-03

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag utgår från att du ska flytta in i en bostadsrätt. Om frågan angår hyresrätt, gäller i princip samma scenario. Nedan kommer därmed en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänna begränsningar för rökning

Genom tobakslagen begränsas bruk av tobak och exponering av tobaksrök på offentliga platser. Med offentlig plats menas områden där allmänheten har tillträde. Däremot begränsar den angivna lagen inget tobaksbruk eller exponering av tobaksrök i den egna bostaden. I bostadsrättslagen anges att bostadsrättshavaren vid användning lägenheten, ska se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Bestämmelsen kan anses röra bland annat rökning. Med andra ord är det tillåtet att röka på sin egna balkong, dock har grannar rätt att klaga om det blir ett störningsmoment.

Begränsningar i den egna bostaden

Utgångspunkten är att det är tillåtet att röka på sin egen balkong. Däremot kan styrelser i bostadsrättsföreningar genom egna ordningsregler införa begränsningar inom området. Sådana regler ska ha ett föreningsintresse samt stöd från medlemmarna i föreningen. Att införa rökförbud i trappuppgång, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen är rimligt. Däremot är ett införande av rökförbud på balkong inte lika självklart, eftersom en balkong inte är ett gemensamt utrymme i samma betydelse. Det finns bostadsrättsföreningar som har infört rökförbud på balkong. Som blivande bostadsrättshavare är det viktigt att ta reda på vad bostadsrättsföreningen har för särskilda ordningsregler innan kontraktsskrivning. Det är Bolagsverkets uppgift att granska en bostadsrättsförenings ordningsregler och se till att reglerna är tillåtna enligt lag.

I ditt fall

Det är viktigt att du läser på om din bostadsrättsförenings ordningsregler innan du skriver under kontrakt. Som läget ser ut idag, kan din bostadsrättsförening begränsa rökning på balkong i egna ordningsregler. Svensk lag begränsar däremot inte rökning på sin egen balkong. Det är möjligt för dig att överklaga.


Hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du hjälp med att ta det här ärendet vidare, är du varmt välkommen att boka en tid hos en av våra jurister här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden