Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Riskövergång vid fastighetsköp

    Hej! Samma dag om jag tillträdde min fastighet upptäckte jag att elen inte fungerade i källaren, förmodligen till följd av ovädret förra veckan. Kan jag kräva ersättning från säljaren?

    Rådgivarens svar

    2017-07-07

    Hej!

    Stort tack för att du vänt dig till Fråga Juristen för din juridiska frågeställning. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Som jag förstår det har du köpt en fastighet och din fråga avser när risken övergår från säljaren till köparen.

    I 4 kap. jordabalken, nedan förkortat JB, återfinns reglerna om farans övergång vid överlåtelse av fastighet. Om inget annat har avtalats står säljaren faran för fastigheten fram till att köparen tillträder fastigheten. Faran ligger dock på dig som köpare, om fastigheten ej tillträtts till följd av att du som köpare dröjer med att tillträda. Säljarens ansvar upphör alltså vid det faktiska eller det avtalade tillträdet, se 4 kap. 11 § JB.

    Om det i ert fall inte avtalats annat om riskens övergång och du tillträdde fastigheten på avtalad dag, har du som köpare rätt att göra avdrag på köpeskillingen motsvarande värdeminskningen på fasigheten enligt 4 kap. 19 c § jordabalken.

    Behöver ni ytterligare hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig. 

    Med vänlig hälsning, 
    Maria Juhlin

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden