Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Renovering utan samtycke i samägd fastighet

Hej! Vi är tre syskon som äger ett hus som mor och far skrev över på oss för många års sedan. Vi kom överens kom att storebror ville överta det. Han flyttade in för två års sedan och har gjort omfattande renoveringar. Han började renovera fastigheten innan mor och far flyttade ut utan att fråga oss syskon. Jag och min lillebror har i snart två år försökt att få vår bror att köpa ut oss men han har inte gått med på vårt bud. Vår bror tycker att vi ska vara med och betala för reparationer som "han" tycker har varit nödvändiga, trots att vi inte bor där! Vad kan vi göra? Skulle vara mycket tråkigt om det skulle sluta med en tvångsförsäljning.

Rådgivarens svar

2019-08-15

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samägd fastighet
När flera personer gemensamt äger en fastighet blir samäganderättslagen tillämplig, detta gäller om inte något annat har avtalats mellan parterna. Samtliga ägare måste komma överens om beslut som rör fastigheten, en ensam delägare får undantagsvis besluta om åtgärder som är av brådskande och nödvändig natur (se 2 §). När undantagsregeln gäller kan det krävas av de frånvarande samägarna att de ska bidra till eventuella kostnader som uppkommit i samband med åtgärden. Det som räknas som nödvändiga och brådskande åtgärder är bl.a. åtgärder för att skydda egendomen mot förstörelse eller plötslig värdeförsämring samt åtgärder som är föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet.

Om det inte går att komma överens delägarna emellan kan någon av dem begära att en god man ska ta över skötseln av fastigheten (se 3 §). Tingsrätten utser oftast en advokat som god man men delägarna får själva föreslå annan god man. Om någon delägare vill sälja fastigheten kan hen begära att den säljs på offentlig auktion (se 6 §). De andra delägarna kan då inte motsätta sig försäljningen men de har chans att köpa tillbaka fastigheten på auktionen.

Sammanfattning och rådgivning
I ert fall verkar det som att er storebror har gjort en åtgärd utan ert samtycke som inte var av brådskande natur. Det betyder att han inte kan kräva att ni ska hjälpa till med betalningen för renoveringen. Eftersom er bror inte vill köpa ut er från huset är era alternativ att sälja er andel till någon annan, ansöka om en god man eller begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det brukar vara svårt att sälja en andel i en samägd fastighet då det är få som vill köpa äganderätten till endast en del av en fastighet. Eftersom ni helst vill undvika tvångsförsäljning råder jag er därför att ansöka om en god man hos närmaste tingsrätt. Känner ni att ni behöver vidare rådgivning får ni gärna kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist HÄR. De kan även hjälpa er att upprätta ett samäganderättsavtal om ni känner att det är aktuellt att vara kvar som ägare i fastigheten, det kan ni göra HÄR

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden