Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Renovera på annans fastighet

Hej!

Mina svärföräldrar köpte ett hus billigt, ca150.000:- som jag och min fru har renoverat flitigt i 10-11 år. Under tiden bodde vi där 8 av de åren, fick 2 barn och var gifta. Utan min hjälp hade jag och min fru inte kunnat flyttat in. 

Vi betalade underhållet på huset såsom el, avfall, vägförening osv. När vi skildes var värdet 4 miljoner och jag fick 200 000 kr för utlägg för material som jag köpt under åren, uppradat på 5 A4-sidor på avdrag. Och detta kändes inte riktigt som att det gick rätt till?

Kan man efter debitera hyran och dra av 1.2mlkr i "hyreskostnader"? Är det inte ett skattebrott om de bara drog av den summan påhittade siffran?

Rådgivarens svar

2019-09-10

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Som jag förstår situationen har dina svärföräldrar köpt ett hus för ca 150 000 kr i vilket du och din fru har bott och renoverat. Ni har inte ägt huset utan hyrt det med dina svärföräldrar som hyresvärd under drygt 10 år. Fastigheten var vid er skilsmässa värd 4 miljoner kr och i samband med detta fick du 200 000 kr för utlägg för material under åren. Din fråga är om allting gått rätt till, vilket jag tolkar som en fråga om du hade kunnat få ut mer pengar med hänsyn till värdeökningen på huset. Nedan redogörs allmänt för vilka möjligheter till betalning du har.

Hyresförhållande

Eftersom varken du eller din fru ägde fastigheten så har ni haft ett slags hyresförhållande gentemot dina svärföräldrar där ni haft en nyttjanderätt till huset.  Detta innebär att huset inte har något ekonomiskt värde för er, eftersom det ni har är en nyttjanderätt och ingen äganderätt.

Bodelning

Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (äktenskapsbalken 9 kap 1 §). Värdet på huset blir här 0 kronor eftersom det inte ägs av er. Hyreskontraktet (om än inte skriftligt) kan tas med i en bodelning om t ex båda står på det och hyresförhållandena ska ändras och enbart en ska stå kvar framöver, det finns också möjlighet i vissa fall att få ta över ett kontrakt av en annan osv. Jag kommer dock inte gå in närmre på detta eftersom frågan verkar röra ekonomi snarare än rätten att bo kvar. Vid en bodelning får varken du eller din fru något värde från fastigheten.

Arbetet genom åren

För att kunna få ersättning för det arbete man har gjort på någon annans hus så måste man kunna bevisa att en skuld har uppstått, att notera här är att skulder kan preskriberas om de är över 10 år gamla (preskriptionslagen 2 §). Om du och din fru har gjort renoveringar så kan dessa tolkas som en gåva eller som en skuld beroende på situationen, om man inte kan komma överens så är det ytterst en domstol som får bedöma detta. Utgångspunkten är dock att om man gör förbättringsarbeten på egendom som inte är ens egen så får man ingenting för det och man bör därför skriva skuldebrev för att säkerställa att man får ersättning för detta längre fram.

Kräva hyra i efterhand

På samma sätt som du har bevisbördan för att det finns en skuld så har dina svärföräldrar bevisbördan för att du har en skuld till dem i form av hyreskostnader. Om ni inte avtalat något om hyra kan det vara svårt för dem i efterhand att kräva hyra av er.

Skattebrott

Inkomster av uthyrning av privatbostad ska som huvudregel tas upp som intäkt och alltså beskattas (inkomstskattelagen 42 kap 1 §). Avdrag får dock göras om 40 000 kr per år (inkomstskattelagen 42 kap 30 §). Om de inte beskattat för sina inkomster och dessa överstigit 40 000 kr per år så kan det vara fråga om ett skattebrott, men detta kräver närmare utredning.

Sammanfattning

Det är svårt att säga om allt gått rätt till utifrån den information du lämnat, men som utgångspunkt har du och din fru inte någon rätt till värdeökningen av fastigheten. Det kan dock vara så att omständigheterna talar för att en skuld har uppstått och det kan också vara så att det är möjligt att bestrida att en skuld om hyra har uppstått. Om du önskar reda ut situationen närmre rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist. Du är välkommen att läsa mer om detta och boka tid HÄR

 

Hoppas du fått svar på din fråga, du är välkommen tillbaka om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden