Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Protokoll samfällighetsförening, urkundsförfalskning?

Fråga om urkundsförfalskning.

Vi är en samfällighetsförening med ett tjugotal fastigheter. Vid årsmöte 1 juli 2017 diskuterades vår gemensamma grusväg, som kan kosta från hundratusen kronor till avsevärt mer beroende på vad man anser måste åtgärdas och vilken entreprenör som anlitas. Det blev ett hetsigt årsmöte, där styrelsens intagit en ställning som flera medlemmar motsätter sig starkt.

"M" utsågs att föra protokoll, "T" och undertecknad till justeringsmän. Då jag den 29 juli fick protokollet kunde jag direkt se att det var skrivet av ordförande, inte av "M". Bortsett från tekniska bevis innehöll protokollet formuleringar och nya detaljer, som endast ordförande kunde ha skrivit. Jag strök direkta felaktigheter och ändrade några väsentliga missförstånd. För säkerhets skull diskuterade jag mina ändringar med två övriga medlemmar. Jag skrev på det justerade protokollet och lämnade i "Ms" postlåda inom en vecka.

"M" ringde mig och bad mig dra tillbaka mina justeringar vilket jag vägrade.

Den 15 augusti distribuerades det ursprungliga protokollet underskrivet av "M" och justerat av "T" samt justerat av ordförande. Mitt justerade protokoll distribuerades som bilaga för information utan giltighet.

Kan "M" genom att skriva under ett protokoll han inte själv fört, ha ägnat sig åt urkundsförfalskning?

Ordförande har justerat ett protokoll som hon själv fört. Är detta också eventuellt urkundsförfalskning?

Utgå ifrån att det finns belägg och bevis för mina påståenden.

Rådgivarens svar

2017-08-30

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i den situation du beskriver.

Brottet urkundsförfalskning regleras i 14 kap. 1 § brottsbalken, övriga förfalskningsbrott återfinns också i kapitel 14.

Urkundsförfalskning innebär att någon ”obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund” så att ”åtgärden innebär fara i bevishänseende”.

I det här fallet har ”M” och ordföranden inte skrivit under protokollet med något annat namn än sina egna eller på annat sätt förfalskat urkund. Man har inte heller behållit din namnteckning på det senare justerade protokollet. Urkundsförfalskning är därför enligt min bedömning uteslutet. Jag tror inte heller att det rör sig om någon annan typ av brott.

Protokollets giltighet är en annan fråga som aktualiseras. Det är inte helt tydligt vad som gäller i ett fall som detta. I lagen om förvaltning av samfälligheter står endast kring protokollförande att det genom styrelsens försorg ska föras protokoll över föreningsstämmobeslut, vilket ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § st. 2). I det här fallet har du blivit utsedd av föreningsstämman till att vara en av två justeringsmän, men ni har inte alla kunnat enas om att skriva under ett och samma mötesprotokoll. Det distribuerade protokollet bör därför sakna giltighet eftersom det inte är upprättat enligt föreningsstämmans beslut.

Har du fler frågor är du välkommen att återkomma så ska vi försöka svara på dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden