Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Pris när man köper ut någon efter arv

Vi är fem syskon som ärvt mammas bostadsrätt. En av oss syskon ska överta lägenheten och köpa ut oss övriga.
Lägenheten är värderad till 700 000kr. Det finns inga skulder på den.
Badrummet behöver renoveras. Frågan är hur vi ska räkna ut hur mycket den ska lösas ut för? Tänker att kostnad för badrumsrenovering ska dras av och vad mer ska man tänka på?

Rådgivarens svar

2020-05-11

Hej och tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som kan gälla i ert fall. Jag är något osäker på om arvskifte skett eller inte i det här fallet.

Att köpa ut varandra vid arv

Utgångspunkten är att alla barn ska ärva lika stor del av arvet efter sina föräldrar, dvs. ha lika stor arvslott (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om man är flera syskon som ärver en exempelvis en bostadsrätt tillsammans och ett av syskonen vill lösa ut de andra utgår man för att bestämma priset för utlösen ofta från bostadsrättens marknadsvärde. Från marknadsvärde drar man sedan av vinstskatt, som för privatbostadsrätter uppgår till 22% av vinsten (45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Man får även dra av förbättringsutgifter och utgifter från försäljning, oftast mäklararvode. Den som behåller bostadsrätten kommer att ha den här skatteskulden och kostnaden för mäklararvode latent liggande till dess en försäljning av bostadsrätten sker. För att arvet ska fördelas så jämt som möjligt mellan arvingarna delas alltså även vinstskatt och mäklararvode upp mellan alla.

Har arvskifte skett aktualiseras istället vinstskatt för dem som blir utköpta. Utköpet ses då som en mer renodlad försäljning och inte fördelning av arv. Man drar då inte bort skatt från köpesumman. Oavsett vem som står skatten så kan man ändå dra av renoveringskostnader och försäljningsutgifter från skatten utifrån sin andel i bostadsrätten.

I ert fall

Vid arvskifte utgår man ofta från marknadsvärde när ett av syskonen ska lösa ut övriga. Hur stor den totala summan blir beror dock på om arvskifte skett eller inte, vilket jag är osäker på här. Har arvskifte inte skett borde vinstskatt, förbättringsutgifter och mäklararvode dras av innan man kommer fram till den summa som var och en ska lösas ut för. Har arvskifte skett aktualiseras istället ev. vinstskatt för vart och ett av syskonen själva. 

Angående badrumsrenoveringen tänker jag dock att har denna inte skett vid tidpunkten för arvskifte/försäljning finns det s.a.s. inga förbättringsutgifter att dra av. Ni kan förstås fortfarande alltid komma överens sinsemellan att dela på renoveringskostnaderna, om det är något ni vill. 

Råd hur ni kan gå vidare

Jag skulle rekommendera er att ta kontakt med Skatteverket för information om vilken skattskyldighet som kan bli aktuell. Jag länkar er Skatteverkets sida med information om försäljning av bostadsrätt. Känner ni att ni vill ha mer hjälp kan ni alltid ta kontakt med Familjens Jurist. Familjens Jurist kan hjälpa till med arvskifte och beskattning vid bostadsförsäljning.

Annars hoppas jag att ni fått svar på er fråga! Om ni undrar över något mer kan ni alltid ta kontakt med Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden