Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Pantsättning av samägd egendom

A och B köper en bostadsrätt tillsammans för 2 Mkr med 50% ägarandel vardera.
A betalar sin miljon kontant och B lånar 850tkr mot pant i bank.
Ett prisfall på 30% inträffar och bostadsrätten är nu värd 1,4Mkr
Därefter skulle jag vilja ha svar på följande två frågeställningar.

Fråga 1.
B hamnar på obestånd och banken utlöser panten som säkerhet dvs. tvångsförsäljer bostadsrätten med 600tkr i förlust. A och B har då förlorat 300tkr var och får alltså bara tillbaka 700tkr var på sin ursprungliga miljon. Eftersom B har lånat 85% dvs. 850tkr men bara får ut 700tkr gör banken en förlust på 150tkr. Har banken då rätt att kräva ut dessa 150tkr från A trots att A aldrig lånat någonting? Dvs. kan man pantsätta en halv bostadsrätt?

Fråga 2.
A och B vill flytta isär men B kan ju inte lösa sitt lån på 850tkr eftersom hans halva har sjunkit till 700tkr. Hur gör banken då? Accepterar försäljning och ligger kvar med ett lån till B på 150tkr utan säkerhet? I annat fall blir separationen blockerad tills priserna stigit.

Rådgivarens svar

2018-10-26

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samägd fastighet

När en eller flera personer äger någonting gemensamt tillämpas samäganderättslagen. Den stadgar att för förfogande över hela egendomen krävs samtliga ägares samtycke. Av det kan utläsas att för förfogande över den egna andelen av egendomen krävs inte samtliga ägares samtycke. Avgörande för båda era frågor är således huruvida B pantsatte hela fastigheten (eller åtminstone mer än sin egen andel) med A:s samtycke eller om B pantsatte sin andel av fastigheten. Av er fråga låter det som att B endast har pantsatt sin andel av fastigheten, och det är det antagande som mina svar nedan bygger på.

Fråga 1

A är inte skyldig att betala B:s skulder (åtminstone inte utifrån den information ni har angett). Att bankens pant sjunker i värde är någonting som drabbar banken. Banken har fortfarande en fordran på B, men de kan inte kräva betalning från A.

Fråga 2

Vid försäljning av pantsatt egendom följer panten med egendomen. Om inte B betalar sin skuld till banken kommer alltså den nya ägaren till fastigheten att stå som säkerhet för B:s skuld. Detta måste B upplysa den nya ägaren om innan försäljning sker. Pantsatta fastigheter genererar ofta ett mindre värde på marknaden än opantsatta fastigheter (eftersom att få vill stå som säkerhet för någon annans lån). B skulle dock kunna erbjuda banken annan säkerhet, för att på så sätt göra fastigheten “fri” för försäljning. Vad banken gör eller inte i en sådan här situation kan inte jag svara på. Det får ni fråga banken om.

Rekommendation

Om det här är en verklig situation (vilket är svårt att avgöra då ni använder A och B istället för pronomen) rekommenderar jag att ni kontaktar en av våra jurister. De kan förhoppningsvis hjälpa er att inte “tvingas” bo tillsammans bara för att en av er inte kan betala sitt lån till banken. Ni hittar mer information om våra tjänster HÄR.

Är det något ytterligare ni undrar så är ni välkomna att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden