Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Pantsätta samägd bostadsrätt

Hej!
Jag är idag delägare i en bostadsrättslägenhet där jag äger 5%, den andra personen äger 5% och den tredje personen äger 90% av lägenheten. Personen som äger 90% av lägenheten har nu tagit ett nytt lån och kommer fullbelåna lägenheten. I och med detta har vi fått hem papper om att pantsätta lägenheten, där vi alla ska skriva under att vi pantsätter vår del.
Nu till min fråga. Vad riskerar jag om jag pantsätter min del i lägenheten? Ta ett scenario där personen som äger 90% av lägenheten har ett lån på 2,2 miljoner och marknaden dippar och lägenheten vid en försäljning endast säljs för 2,2 miljoner. Har då banken "första tjing" på pengarna trots att det inte är mitt lån utan den tredje personens? Och blir då i sin tur mina 5% något som jag automatiskt inte får ut utan måste "få" av den tredje personen? Kort och gott, finns det risk att jag inte får mina 5% av lägenheten om jag pantsätter den, trots att det inte är mitt lån?
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2017-10-09

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. När du skriver att lägenheten ska fullbelånas förmodar jag att lägenheten ska pantsättas motsvarande 85 procent av marknadsvärdet och att endast den perosn som äger 90 procent av bostadsrätten är låntagare. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller.

Pantsättning av bostadsrätt
Det är vanligt förekommande att sätta egendom som säkerhet för ett lån. En bostadsrätt är lösegendom, se 1 kap. 1 § jordabalken. När en bostadsrätt pantsätts ges panthavaren (långivaren) en panträtt i den lösa egendomen. Det innebär att panthavaren har företräde till utdelning vid en utmätning av bostadsrätten för de fall låntagaren inte betalar lånen enligt överenskommelse, se bl.a. 10 kap. handelsbalken.

Försäljning av bostadsrätt som är pantsatt
Lånen i en bostadsrätt kan hanteras på olika sätt vid försäljning. Det finns möjlighet att lösa lån direkt, flytta med dem till ny bostad eller låta köparen ta över lånen. Säljs bostaden till samma pris motsvarande bostadslånen kommer banken troligtvis kräva full avbetalning innan de ”släpper” sin säkerhet. Om inte säljaren löser samtliga lån finns också risken att köparna väljer att inte gå vidare med affären.

Regressrätt
Regressrätt är en rätt att kräva återbetalning för den som betalt annans skuld till följd av lag eller avtal. Det innebär således att du som pantsättare kan återkräva det du förlorat på grund av att panthavaren tagit panten i anspråk av låntagaren. Du som erlagt betalning måste då framställa krav på betalning till låntagaren. Vägrar denne att frivilligt betala får man gå vidare till domstol.

Sammanfattning
Missköts lånen och långivaren tar lägenheten i anspråk av panthavaren kan du återkräva din del. Det är något oklart om det faktiskt föreligger ett avtal som innebär att du senare kommer ha en regressrätt för de fall lägenhetens värde minskar och du inte erhåller ersättning direkt vid lägenhetsförsäljningen utan "går med på" att betala annans skuld. Om lägenheten i framtiden kommer att säljas för ett belopp motsvarande lånen är ett alternativ att du och låntagaren skriver ett låneavtal mellan er motsvarande de fem procent du inte fick ersättning för.

Det beror således på hur situationen ser ut vid försäljningen. Risken finns att du får avvakta din del för de fall banken exempelvis inte går med på att byta säkerhet eller låntagaren saknar eget kapital och den enda lösningen är att lösa lånen genom den ersättning som erhålls vid försäljningen av bostadsrätten. 

Jag hoppad du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden