Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av ärvd bostadsrätt

Hej har en fråga ang min mammas bostadsrätt , vad är det som sker vid bortgång av min mamma , kommer dödsboet att sälja min mammas lgh om hon har återbetalningskrav å olika lån eller kommer vi barn ärva lgh ? Kan man överlåta eller sälja en bostadsrätt för en mindre summa än marknadsvärde till tex ett barn barn för att få lgh att stanna inom familjen .
 

Rådgivarens svar

2019-08-12

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Dödsbo 
När en person avlidit bildas en juridisk person så kallat dödsbo. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar så kallat kvarlåtenskap. Kvarlåtenskap är den egendom som blir kvar efter att alla skulder dragits av. 
En bouppteckning visar på den avlidnes skulder och tillgångar. I första hand ska  alla skulder betalas av, om tillgångarna inte räcker till så ska vissa skulder prioriteras framför andra. Inga skulder får betalas av först en månad efter att bouppteckningen upprättats, eftersom alla fordringsägare ska ha möjlighet att framföra sina krav på betalning. Gällande bolån för en bostadsrätt brukar skulden antingen betalas med de tillgångar som finns i dödsboet eller lösas mot en försäljning av bostaden. Den som övertar bostaden t.ex. genom arv kan också försöka ta över bolånet. Efter att alla skulder betalats kan ett arvskifte ske. Vid arvskiftet kommer kvarlåtenskapen att, förutsatt att inget testamente finns, fördelas lika mellan din mammas barn.

Överlåta bostadsrätt genom gåva
Det går bra att överlåta en bostadsrätt till en familjemedlem. En överlåtelse kan ske genom gåva, försäljning eller byte. När man vill ge bort en bostadsrätt i gåva behöver man upprätta ett gåvobrev, ett gåvobrev är en handling som innehåller viljeförklaring om att ge bort en gåva. Sedan ett tag tillbaka finns ingen gåvoskatt för den som mottagit en gåva dvs. gåvor är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Den som tar emot gåvan (bostadsrätten) kommer att behöva betala, vid en försäljning, den skatt som gåvogivaren skulle ha betalat vid en försäljning. Man brukar tala om att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skatterättsliga position. 

Försäljning av bostadsrätt under marknadsvärde
När man säljer en bostadsrätt för ett pris som är under bostadens marknadsvärde kommer skatteverket att behandla överlåtelsen som ett blandat fång. Blandat fång innebär att en del av överlåtelse har skett genom försäljning och den andra delen genom gåva. Den del som överlåts genom försäljning kommer att beskattas precis som vanligt. Den del som överlåts genom gåva kommer inte att beskattas eftersom gåvoskatten är borttagen. Familjemedlemmen (barnbarnet) kommer dock att vid en framtida försäljning betala den skatt som skulle ha betalats vid överlåtelsen men då endast för gåvodelen. 

Om du önskar gå vidare med ditt ärende så är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Vi finns tillgängliga på ett kontor nära dig eller över telefon till fasta priser (Familjens Jurist Digital), se länk till våra tjänster HÄR.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden