Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av andel i gemensamt ägd fastighet

Hej! Jag och min sambo köpte fastighet i augusti 2018 för 2 600 000kr. Vi äger den 50% var och har lån på 85%. Nu ska vi gå isär och jag ska bo kvar. Hur gör man bäst för att jag ska äga 100%? Har jag förstått det rätt om han ger den i gåva så får jag skatta för hans del om jag säljer? Ska jag då köpa hans del? Jag har lagt in kontantinsats samt betalt alla kostnader för pantbrev och lagfart. Han vill bara gå och har inga krav på pengar eller nåt. Tacksam för svar! 

Rådgivarens svar

2019-03-13

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

När två personer gemensamt äger en fastighet aktualiseras samäganderättslagen (SamägarL). För överlåtelse av fastighet gäller reglerna i jordabalken (JB). I din fråga nämner du överlåtelse genom köp respektive gåva. Båda tillvägagångssätten är alternativ som kan göra dig till ensam ägare (100 %).

Överlåtelse av fastighet genom köp
Vid överlåtelse av fastighet i form av köp måste en köpehandling upprättas. För att överlåtelsen ska vara giltig måste formkraven i 4 kap 1 § JB vara uppfyllda. Dessa stadgar att handlingen ska

  • upprättas skriftligen och vara underskriven av bägge parter,
  • innehålla uppgift om köpeskillingen samt
  • innehålla en överlåtelseförklaring.

De förändrade ägarförhållandena måste sedan skrivas in hos Lantmäteriet i enlighet med 20 kap JB om lagfart. Enligt 20 kap 7 § JB krävs, för att lagfart ska beviljas för den nya ägaren, att undertecknandet av överlåtelsehandlingen även styrkts av två vittnen.

Väljer ni att genomföra överlåtelsen genom köp kommer säljaren (din sambo) behöva betala kapitalvinstskatt på vinsten av försäljningen.

När en delägare ska köpa ut en annan delägare kan värderingen ske på olika sätt. SamägarL är dispositiv vilket innebär att parterna är fria att själva avtala om hur värderingen ska gå till. Ett sätt är att låta en fastighetsmäklare värdera fastigheten och sedan ha det som utgångspunkt för köpeskillingen.

Överlåtelse av fastighet genom gåva
Det andra alternativet är att överlåta fastigheten i form av gåva. För att giltig gåva ska föreligga krävs att

  • det bygger på frivillighet,
  • det finns en gåvoavsikt och
  • en förmögenhetsöverföring skett från gåvogivare till gåvotagare.

Det krävs även att formkraven i 4 kap 1 § JB (genom 4 kap 29 §), vilka jag redogjort för ovan, är uppfyllda. Istället för uppgift om köpeskillingen anges då gåvans värde. För gåvor aktualiseras ingen kapitalvinstskatt, däremot övertar gåvotagaren den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det stämmer alltså, som du skriver i din fråga, att du vid en försäljning kommer behöva skatta för vinsten avseende både den ägandedelen som i dagsläget är din samt din sambos.
 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just fastighetsrätt.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden