Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Överlåta fastighet till sönerna?

    Hej! Jag och min fru bor i ett hus tillsammans med våra två söner som numera är 11 och 14 år gamla. Vi har nu köpt ett nytt hus men vill inte sälja det gamla. Är det möjligt att överlåta fastigheten på våra söner?

    Rådgivarens svar

    2017-07-04

    Hej!
    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

    Vad gäller enligt lagen
    Din fråga berör bland annat barns rättshandlingsförmåga och regleras i föräldrabalken, se här.
    Enligt 9:1 FB är den som är under 18 år omyndig och saknar, med vissa undantag, rättshandlingsförmåga. Det innebär att ett barn inte själv kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Ett barn är dock alltid ett rättssubjekt vilket innebär att barn kan äga egendom. Eftersom en omyndiga inte själv kan ingå bindande avtal rörande egendom måste en ställföreträdare bistå barnet med ekonomiska angelägenheter och beslut.

    Normalt är det barnets föräldrar som har den här uppgiften i egenskap av barnets förmyndare. En förmyndare hamnar dock i en jävsituation då denne själv vill företa en rättshandling med det barn som förmyndaren företräder, 12:8 1 st. FB. I en sådan situation måste enligt 11:2 2st. FB en god man tillsättas för att företräda barnet. Vid gåva av fastighet finns dock ytterligare bestämmelser att beakta. För att en god man ska få ta emot en fastighet i gåva krävs överförmyndarens samtycke enligt 14:11 st. 1 p. 1 FB.

    Tillämpning i din situation
    Eftersom era barn är omyndiga måste en ställföreträdare bistå barnen vid ekonomiska angelägenheter. Som förmyndare hamnar ni i en jävssituation då en fastighet i gåva innebär att ni själv företar en rättshandling mot barnen. Istället får en god man företräda barnen och ta emot gåvan för deras räkning. Det krävs dock överförmyndarens samtycke och det är alltså överförmyndaren som får ta beslut om en överlåtelse av fastigheten är till nytta för barnen eller inte, mot bakgrund av de förbindelser/risker som finns med ett fastighetsförvärv.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar kan du enkelt boka tid med våra duktiga jurister genom att klicka på länken.
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden