Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta fastighet till sönerna?

Hej! Jag och min fru bor i ett hus tillsammans med våra två söner som numera är 11 och 14 år gamla. Vi har nu köpt ett nytt hus men vill inte sälja det gamla. Är det möjligt att överlåta fastigheten på våra söner?

Rådgivarens svar

2017-07-04

Hej!
Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

Vad gäller enligt lagen
Din fråga berör bland annat barns rättshandlingsförmåga och regleras i föräldrabalken, se här.
Enligt 9:1 FB är den som är under 18 år omyndig och saknar, med vissa undantag, rättshandlingsförmåga. Det innebär att ett barn inte själv kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Ett barn är dock alltid ett rättssubjekt vilket innebär att barn kan äga egendom. Eftersom en omyndiga inte själv kan ingå bindande avtal rörande egendom måste en ställföreträdare bistå barnet med ekonomiska angelägenheter och beslut.

Normalt är det barnets föräldrar som har den här uppgiften i egenskap av barnets förmyndare. En förmyndare hamnar dock i en jävsituation då denne själv vill företa en rättshandling med det barn som förmyndaren företräder, 12:8 1 st. FB. I en sådan situation måste enligt 11:2 2st. FB en god man tillsättas för att företräda barnet. Vid gåva av fastighet finns dock ytterligare bestämmelser att beakta. För att en god man ska få ta emot en fastighet i gåva krävs överförmyndarens samtycke enligt 14:11 st. 1 p. 1 FB.

Tillämpning i din situation
Eftersom era barn är omyndiga måste en ställföreträdare bistå barnen vid ekonomiska angelägenheter. Som förmyndare hamnar ni i en jävssituation då en fastighet i gåva innebär att ni själv företar en rättshandling mot barnen. Istället får en god man företräda barnen och ta emot gåvan för deras räkning. Det krävs dock överförmyndarens samtycke och det är alltså överförmyndaren som får ta beslut om en överlåtelse av fastigheten är till nytta för barnen eller inte, mot bakgrund av de förbindelser/risker som finns med ett fastighetsförvärv.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar kan du enkelt boka tid med våra duktiga jurister genom att klicka på länken.
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden