Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta fastighet till barn

Jag är gift, min man och jag har två gemensamma barn samt varsitt särkulle barn min son är död men har en dotter som är vuxen och inte vill ha någon kontakt med mig.Jag och min man äger bland annat ett hus gemensamt som är värt ganska mycket undrar om jag kan skriva eller sälja min del av huset på våra gemensamma barn ?

Rådgivarens svar

2017-07-27

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Inledning

Som jag förstår dig är anledningen till att du vill skriva av din del av fastigheten att du inte vill att ditt barnbarn ska få någon del av denna. Jag har därför redogjort för de möjligheter du har till att göra detta på olika sätt.

Dina möjligheter

Det är dina avkomlingar som ska ärva efter dig. Detta innebär att det är dina tre barn som ska ta lika lott när du går bort. I och med att ett av dina barn redan har gått bort så träder dennes barn i deras ställe genom den så kallade istadarätten. Ditt barnbarn har alltså enligt lagen rätt till en tredjedel av din kvarlåtenskap.

Gåvor till bröstarvingar räknas enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken som förskott på arvet. Det här betyder att om du ger din del av fastigheten till era gemensamma barn så kommer de få en mindre del i arvet från dig. Värdet på gåvan kommer även tas upp i din kvarlåtenskap så det kan finnas en risk att de kommer få betala tillbaka en del av fastigheten till ditt barnbarn. Det går att skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska räknas såsom ett förskott på arvet. För att det ska vara en giltig gåva måste reglerna i 4 kap. 1 § jordabalken följas. Gåvoavtalet måste upprättas skriftligen, ska undertecknas av alla parter, det ska finnas en överlåtelseförklaring samt att fastigheten det rör sig om ska vara en del av avtalet. Det här innebär att du kan skriva av din del av fastigheten på dina barn. Tänk dock på att dina barn då måste ansöka om lagfart.

Genom ett testamente kan du förordna om din kvarlåtenskap. Om du upprättar ett testamente där du skriver att du och din mans gemensamma barn ska ärva allt efter dig så har ditt särkullbarn fortfarande rätt att få ut en del av arvet efter dig. Dock har hon bara rätt till hälften så mycket som om det inte fanns något testamente, i ert fall blir det en sjättedel av din kvarlåtenskap. Du kan även ge din del av huset i legat till dina barn som fortfarande är i livet. Följden av detta blir att ditt barnbarn troligtvis inte får någon del av huset men däremot får en större del av din resterande kvarlåtenskap.

Sammanfattning

Att helt utesluta ett barn från arv är inte möjligt. De har alltid rätt till sin laglott. Så du kan inte räkna med att ditt barnbarn inte erhåller någonting när du går bort. Du har möjlighet att ge din del av fastigheten som gåva men gör då detta enligt de formkrav som finns för avtalet blir annars inte giltigt. Om du upprättar ett testamente måste ditt barnbarn påkalla jämkning av testamentet. Om detta inte sker har hon ingen rätt till arvet efter dig.

Hoppas det här var svar på din fråga och om det är något mer du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden