Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överklaga grannfastighetens bygglov för veranda

Vilka lagar styr bygge av hotell med veranda när det gäller insyn in i flerfamiljshus. Närmaste avståndet är 30cm och det längsta är 6m. Hyresgästerna tillfrågades inte om bygget och hyresvärden godkände allt och lyssnar inte på oss boende sim upplever stort obehag. 
Hotellets olika gäster tittar in i lägenheterna oavsett om det är sovrum eller kök. Tittar även på oss när vi är ute på innergården och stör även med kommunikation. Hotellägaren som även äger huset och även byggde hotar med polis när vi beklagar oss att vi blir störda. 
Hittade en dom på nätet från Svea hovrätt  Mål nr P 7798-15 Där de fick riva och då var avståndet 35meter. Kan det användas som stöd vid överklagan. Bygget följer inte heller ritningarna. 
Hur kan man gå till väga för att riva bygglovet för att få bort (riva) verandan eller tvinga ombyggnad så det inte stör någon av hyresgästerna?
En granne såg även när han skulle dricka vatten innan han la sig, viss aktivitet i ena hotellrummet som han inte ville se, då de inte dragit ner persiennen. Så insynen går åt bägge håll då vi blir ofriviggiga åskådare. 
Vilka möjligheter har man att anmäla ofredande då detta upplevs väldigt jobbigt och påverkar vårt boende och hur vi är ute på innergården?
Min minderåriga dotter har sitt sovrum åt det hållet.  
Tacksam för svar 

Rådgivarens svar

2017-07-17

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Frågor om byggande regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Rätten att överklaga

Då du och dina grannar i hyreshuset bor i en direkt angränsande fastighet till hotellet har ni ett sådant starkt intresse i bygget att ni är så kallade sakägare med rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Fristen för att överklaga ett beslut om bygglov är tre veckor från att man delgivits beslutet. Då verandan redan är byggd misstänker jag att det gått ett tag sedan bygglovet beviljades. Frågan blir då om ni kan anses ha fått ta del av beslutet. Där känner jag inte riktigt till alla omständigheterna. Eftersom ni hyresgäster inte blivit tillfrågade om bygget vilket ni borde ha blivit misstänker jag att ni inte heller delgivits beslutet. Det skulle i så fall kunna ge er möjligheten att överklaga bygglovsbeslutet trots att den vanliga fristen för att överklaga är över. På den här länken finns information om reglerna för delgivning i bygglovsärenden.

Möjligheter att få bygglovet upprivet

Vad gäller era chanser att få bygglovet upprivet om ni lyckas överklaga så skulle jag tro att de är mycket goda. Det är uppenbarligen en betydande olägenhet för er boende med den insyn som tillkommit med verandans uppförande. Det rättsfall du nämner från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har som du märkt stora likheter med ert fall. Domar från Mark- och miljööverdomstolen är prejudicerande och ska vägleda rättstillämpningen i fråga om bygglov. Domen är därför ett starkt stöd för er sak i frågan om bygglovet för verandan.

Ofredande/förargelseväckande beteende

Gällande möjligheterna att anmäla ofredande så är det möjligt att göra en polisanmälan, jag tror dock att den brottsbeskrivning som skulle passa in bäst är förargelseväckande beteende. Dock tror jag att det skulle vara svårt för en åklagare att nå framgång i ett åtal mot hotellgästerna eftersom att det måste bevisas att beteendet varit ”ägnad att väcka förargelse hos allmänheten”, som det står i lagtexten. Det är enligt mig antagligen ingen större idé att polisanmäla hotellgästerna.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden