Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ombildning

Hej
Ställde en fråga tidigare och fick snabbt svar, tack!
När jag läser svaret känner jag att jag behöver komplettera min fråga med informationen nedan;
Hyresvärden bildar bostadsrättsföreningen drygt ett år före vi säger upp lägenheten. Arbetet med ombildningen är långt gången vid uppsägning. Dessutom är anledningen till vår uppsägning att vi inte orkar med att bo kvar då omfattande renoveringar skett under sju års tid och nya avviseras. Vi känner oss då bortjagade och efter några månader efter att vi flyttat sker själva ombildningen.
Mvh

Rådgivarens svar

2017-09-04

Hej och tack för den kompletterande informationen!

Hyresvärdens renoveringar
Regler om hyresrätter återfinns i 12 kap. jordabalken, s.k. hyreslagen och är bindande för samtliga hyresavtal. Huvudregeln är att hyresgäster i princip har en exklusiv rätt till sin lägenhet. Hyresvärden har dock en skyldighet att en bostad ska hålla lägsta godtagbara standard. Godkännande krävs inte om renoveringarna avser att uppnå denna standard men hyresvärden kan även få tillträde till bostaden i vissa andra situationer. Vid renoveringar ska hyresvärden ge berörda hyresgäster skriftlig information och hyresvärden får inte bygga om din lägenhet om du inte godkänner förändringarna. Godkänner hyresgästen inte förändringarna kan hyresnämnden ändå lämna tillstånd till åtgärderna. Åtgärderna ska dock vara standardshöjande och inte ha en obetydlig inverkan på bostadslägenhetens bruksvärde och inte medföra en oväsentlig ändring av bostadslägenheten eller av de gemensamma delarna av fastigheten. Se 12 kap. 18 a, 18 d-e §§ jordabalken.

Att er hyresvärd har renoverat fastigheten under sju års tid låter väldigt omfattande. Ni som hyresgäster har då haft möjlighet att motsätta er vissa renoveringar och låta hyresnämnden besluta i frågan. 

Rätt att förvärva lägenhet vid ombildning
När bostadsrättsföreningen är registrerad hos Bolagsverket och intresseanmälan från hyresgästerna är införd i fastighetsregistrets inskrivningsdel har föreningen förtur till förvärv av fastigheten. En bostadsrättsförening måste erbjudas att köpa fastigheten innan någon annan spekulant erbjuds då det råder ett förbud mot överlåtelse innan sådant erbjudande gjorts. I ert fall finns ingen intresseanmälan registrerad och ingen förtursrätt föreligger. Se 6-12 §§ ombildningslagen.

Den bästa rekommendationen jag kan ge er är att ta kontakt med hyresnämnden som kan medla i tvister mellan hyresvärd och hyresgäst och hjälpa er att tillvarata eventuella rättigheter, det kan du göra här. Enligt min bedömning ser det problematiskt ut för er att erhålla erbjudandet om ombildning när hyreskontrakt har sagts upp innan intresseanmälan har registrerats. Jag vågar dock inte uttala mig med säkerhet då jag inte funnit något domstolsavgörande med liknande händelseförlopp som ert.

Jag hoppas ni har fått vägledning i vad som gäller och jag önskar er lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden