Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Olägenhet på grund av grannens träd

Hej. Mitt ärende är att jag frågade min granne som äger två tomter jämte mig men har inga hus där om jag kunde få ta ner några tallar och förklarade att jag skulle bygga ett förråd med solenergi på. Fick löfte att ta ner dem. Börjar bygga nästan klar då säger han att jag inte får ta ner träden. Säger till honom att om jag visste detta tidigare hade jag inte investerat på solceller där, är rädd att de stora tallarna ramlar över det nybyggda huset och även på vårat ordinarie hus. Kottarna som ramlar ner gör sönder våran gräsklippare, tallarna ligger på tomtgränsen där grenarna sticker över till oss vad kan man göra. Om jag sågar grenarna som sträcker sig över till oss kommer träden att se konstiga ut, en tall är rutten en tidsfråga till den faller.

Rådgivarens svar

2020-08-02

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmän redogörelse

Som jag har förstått det så är det huvudsakliga problemet i denna situationen att din granne har ett träd på sin egen tomt som orsakar olägenhet för dig eftersom att grenar och kottar faller ner på din tomt. Du nämner även att trädet skuggar din tomt och på så vis gör det svårt för dig att bruka dina solceller där, trots att grannen hade lovat att ta bort trädet för detta syfte. Jag förstår din frustration över grannens ohållna löfte, men trots detta så är huvudregeln att var och en råder över sin egendom. Sålänge som ni inte skrev något avtal mellan er om att grannen skulle fälla träden som stör dig har alltså grannen i de flesta situationer ingen juridisk skyldighet att ta ner träden per se.

Rådighet över egen egendom men måste visa skälig hänsyn

Grenarna på din sida tomtgränsen

Enligt jordabalken räknas träd som fast egendom i form av fastighetstillbehör (se jordabalken kap 2 § 1) och i regel är alltså trädet på grannens tomt enbart grannens angelägenhet. Däremot föreskriver lagen att skälig hänsyn ska tas till grannar vid nyttjande av fast egendom (jordabalken kap 3 § 1). I ditt fall förstår jag att du upplever att skälig hänsyn inte har tagits till dig i och med att tallen befinner sig precis vid tomtgränsen och grenar sticker över på din tomt. Faktum är att du själv har rätt att ta bort grenar och rötter som är på din sida tomtgränsen, men att grannen ska få möjlighet att själv utföra åtgärderna om de tros kan komma att skada trädet (jordabalken kap 3 § 2). Du skriver att det "skulle se konstigt ut" om ni bara skulle ta bort grenar som är på din sida av tomtgränsen men nämner inte att ett sådant borttagande skulle kunna skada trädet i sig. Min rekommendation är därför att du talar med din granne och ser till att ni delar uppfattningen att ett borttagande av grenar inte skulle skada trädet och att du sedan själv tar bort grenarna på din sida. Förhoppningsvis skulle detta minska mängden kottar som fastnar i din gräsklippare.

Den ruttna tallen 

Skyldigheten för var och en att ta hand om sin fasta egendom på ett sätt som innebär att man visar skälig hänsyn till omgivningen (jordabalken kap 3 § 1) innebär bland annat en skyldighet att hugga ner ruttna träd som kan skada grannens tomt. Var och en har även enligt plan- och bygglagen en skyldighet att hålla sin tomt vårdad och att begränsa risken för olycksfal (PBL kap 8 § 15). Då du är orolig över att det ruttna trädet ska välta över på din fastighet låter det definitivt som att grannen inte har fullgjort sin skyldighet enligt varken jordabalken eller plan- och bygglagen. I ett sådant fall då grannens träd innebär en betydande olägenhet för dig kan du tvinga grannen att kapa eller trimma trädet, trots att trädet är på grannens egna sida av tomtgränsen. För att få till stånd en sådan åtgärd kan du kontakta byggnadsnämnden hos kommunen som då kan göra tillsyn hos din granne och därefter eventuellt utfärdar ett föreläggande för åtgärder (PBL kap 11 § 5).

Att träden skuggar er tomt

Att träden skuggar er tomt är däremot något som ni mest troligt är tvugna att finna er i. Tidigare har det prövats i domstol huruvida träd som var 13-15 m och som skuggade grannens tomt innebar en betydande olägenhet, men domstolen fann att detta inte var fallet. I ditt fall har du visserligen installerat solceller i tron att din granne skulle fälla sina tallar, men sålänge du inte har något bevis på att en sådan överenskommelse har slutits mellan er är dina möjligheter få att få grannens träd fällda eller beskräda just på skuggnings-grunden. 

Sammanfattning och rekommendation till handling

Sammanfattningsvis är min tolkning att det är fritt fram för dig att klippa ner de grenar av träden som är på din sida tomtgränsen, sålänge detta inte skadar trädets funktion. Att träden skuggar din tomt är däremot ingen grund som kan leda till en åtgärd av träden, om ni mot all förmodad inte skulle ha slutit ett civilrättsligt avtal avseende din installation av solceller. Vad som kan var grund för fällning eller beskärelse av träden är dock att några av dem är ruttna och riskerar falla på din fastighet, kontakta då byggnadsnämnden i din kommun och berätta om detta så kan de eventuellt utfärda ett föreläggande. Jag hoppas detta svaret var till hjälp för dig och skulle du ha mer frågor är du välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens Jurist

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden