Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När började vårt hyresavtal gälla?

Jag har ett hyresavtal som är upprättat per den 27/3 2015, men som signerats av alla(3) parter så sent som den 1/7 2015.
Från vilket datum gäller detta avtal?

Rådgivarens svar

2020-05-05

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

Formkrav för hyreskontrakt

Den rättsliga regleringen för hyresavtal hittas i jordabalkens 12:e kapitel. Det finns inga formkrav för hur ett hyresavtal måste se ut eller hur hyresavtalet ska ingås, utan det är upp till hyresvärden och hyresgästen att komma överens om. Det avgörande för när ett hyresavtal blir gällande är parternas gemensamma vilja. 

Om en av parterna begär att det ska finnas ett skriftligt hyresavtal, ska hyresavtalet upprättas skriftligt (12:2 jordabalken). Så om hyresvärden eller hyresgästen begär att hyresavtalet ska vara skriftligt måste det upprättas ett skriftligt hyresavtal. Det finns dock inget krav på att det skriftliga hyresavtalet ska skrivas under.

Eftersom det inte finns några bestämmelser om hur ett hyresavtal ska ingås får man gå på de allmänna reglerna för hur avtal ingås. 

Ingående av avtal i allmänhet

Ett avtal i allmänhet anses ingått när den ena parten har lämnat ett tydligt anbud och den andra parten har accepterat anbudet (1§ avtalslagen). Anbudet och accepterandet kan lämnas hur som helst: muntligt, skriftligt, via mail och så vidare. Det enda som krävs är att avtalserbjudandet är tydligt och att erbjudandet accepteras. 

Om parterna i förhand har kommit överens om att avtalet inte blir gällande förens avtalet har skrivits under, blir avtalet inte giltigt förens det är undertecknat. Detta beror på vad partsviljan är. 

Ett avtal kan också ingås genom konkluderat handlande, vilket innebär att partnerna agerar som att det finns ett avtal. Ett exempel på konkluderat handlande är om en hyresgäst flyttar in och/eller börjar betala hyran och hyresvärden inte protesterar mot detta handlandet. 

Om det senare blir en tvist om ett avtal finns så är det upp till den som påstår att avtalet existerar att ska bevisa det. Ur bevishänseende är det därför lättare med ett skriftligt avtal.

Din situation

Jag har inte mycket information om vad omständigheterna var när ni ingick avtalet, därför är det svårt att svar på när ert avtal började gälla. Beroende på omständigheterna vid ingåendet av avtalet blir svaret lite olika. Hade ni kommit överens om att avtalet inte ska bli giltig förens alla parter har skrivit under avtalet så blev avtalet inte giltigt förens det var underskrivet. Om ni däremot var överens om avtalet redan när avtalet var upprättat kan avtalet ha blivit giltigt redan då. Om hyresgästerna redan hade flyttat in och/eller börjat betala hyran utan att hyresvärden protesterar blev avtalet giltigt redan då. När avtalet började gälla beror på vad ni hade för partsvilja vid ingåendet av avtalet. Har du flera funderingar eller vill ha vidare hjälp i ditt ärende kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till hyresavtal härDu kan också boka tid med en jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden