Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Möjlighet till att förhindra en visning som andrahands hyrestagare av en bostadsrätt

Har jag rätt att som hyresgäst (andra hand) av en bostadsrätt (privatuthyrningslagen) neka tillträde för visning (vid försäljning) pga ohälsa i familjen. Visningen är planerad av mäklaren men som sagt ett barns ohälsa har uppstått.

Rådgivarens svar

2018-04-16

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Vad tråkigt att familjen drabbats av ohälsa och jag ska nu göra mitt bästa för att besvara din fråga på ett tydligt sätt.

Den fråga du ställer är om du som hyresgäst i andra hand har möjlighet att neka tillträde när bostadsrätten du bor i ställs för visning.

Vad gäller för andrahandsuthyrning enligt lag?
Möjligheten till att hyra ut en bostadsrätt i andra hand beror på om bostadsrättsföreningen ger sitt samtycke, se 7 kap. 10§ bostadsrättslagen (BrL). Med tanke på att du redan bor i den uthyrda bostadsrättslägenheten utgår jag från att den biten är i enlighet med lag.

Villkor för andrahandsuthyrning kan föreligga och dessa kan framgå av bostadsrättsföreningens stadgar. De reglerna är nog (utan att veta vad just stadgan i ditt fall anger) generella och anger nog bl.a. vilken avgift som gäller för andrahandsupplåtelser, se 9:5 BrL.

Mellan dig och den faktiska ägaren av bostadsrätten föreligger ett hyresförhållande, och jag antar att ni har ett avtal skrivet. I 12 kap. jordabalken (JB) stadgas de lagregler som gäller i hyresförhållanden. Finns det inte något stadgat i jordabalken kring en specifik sak är det fritt fram för parterna att avtala om det, det föreligger avtalsfrihet.

Vad gäller i ditt fall?
Svaret på denna fråga beror helt enkelt på vad du och ägaren har avtalat om i kontraktet om andrahandsupplåtelse, då stadgarna troligen inte specificerar just din rätt i detta fall. Om avtal inte föreligger kan man även tillämpa delar av JB på ett hyresförhållande, men kring just visning och om du kan förhindra det, finns det inget reglerat i JB, vilket innebär att vad parterna kommer överens om gäller.

Sammanfattningsvis bedömer jag att din möjlighet är att  komma överens med bostadsrättsägaren ifall detta inte är avtalat mellan er. Eftersom det inte föreligger något rättsligt stöd för att du ska kunna hindra visningar.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny fråga på vår hemsida. 

Mvh
Asal Gohari

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden