Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Möjlighet för styrelsen i en bostadsrättsförening att ha åtkomst till medlemmarnas postfack

    Vi har en fastighetsbox i vår bostadrättsföreningen. Jag har sett medlem i föreningens styrelse dela ut information till alla medlemmar genom att öppna huvuddörren för alla facken, precis som brevbäraren gör.
    Min fråga blir då;
    Har medlemmar i styrelsen rätt att, via huvudnyckel, ha tillgång till alla medlemmars post 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

    Rådgivarens svar

    2019-06-18

    Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga! Nedan redogörs för vilken rätt medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse har att ha åtkomst till medlemmarnas post.

    Hur regleras möjligheten för styrelsen att ha åtkomst till medlemmarnas postfack?

    Regler om vad bostadsrättsföreningar får göra återfinns i första hand i bostadsrättslag (1991:614). Av den framgår det inte ifall en styrelse i en bostadsrättsförening har rätt till att använda sig av nycklar för åtkomst till postfack. Det betyder att frågan ska avgöras utifrån vad som står i föreningens stadga. Det ses som att medlemmarna accepterar stadgans regler i och med att de har möjlighet att påverka bestämmelserna i stadgan, samt själva har valt att vara en del av föreningen. 

    Vad gäller i detta fall?

    Som utgångspunkt betyder det sagda att ska det finnas en regel i stadgan av vilken en sådan möjlighet till åtkomst för styrelsen framgår. Om det finns en sådan regel så anses medlemmarna ha accepterat denna, vilket betyder att det föreligger rätt för styrelsen att ha tillgång till facken. Det motsatta gäller om det saknas en sådan befintlig regel. I sådant fall har styrelsen inte någon uttrycklig regel att stödja sig mot i såväl bostadsrättslagen som i stadgan. Av de presenterade förutsättningarna framgår det inte ifall föreningen har valt att reglera åtkomsten till postfacken. Värt att notera är att en rätt för styrelsen att ha åtkomst till medlemmarnas postfack givetvis inte betyder att det är tillåtet för föreningsmedlemmarna att befatta sig med medlemmarnas post. I den mån man som medlem är missnöjd med en befintlig regel i bostadsrättsföreningens stadga finns det möjlighet att driva frågan i föreningen för att få till en ändring under årsstämman. 

    Med vänliga hälsningar,

    Adam Ask

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden