Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mögel under parkettgolv vid köp av bostadsrätt

Vi köpte en bostadsrätt lägenhet för 2 år och 8 månader sedan. Vi har nu blivigt sjuka av lägenheten.( Jag fick astma redan efter 1 år) Jag har hört att enligt lag har säljaren 2 år ansvar/ 2 års ångerrätt för bostadsrätter. Men det är den tidigare ägaren som är vållande. Då de la in parkettgolvet som orsakar mögel och kemiskt toxiner i luften.
Enligt stadgarna i bostadsrättföreningen har Bostadsrättshavare ansvar för tidigare reparationer etc och föreningsstämma kan besluta om gemensam åtgärd. Vad gäller?

Rådgivarens svar

2018-09-25

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar att du har hamnat i den här situationen och ska försöka hjälpa dig så gott jag kan. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall. Den rättsliga regleringen hittar du i köplagen.

Bostadsrätter kategoriseras i juridiska sammanhang som lös egendom vilket innebär att felreglerna i köplagen tillämpas. Vid fastighetsförsäljningar tillämpas istället jordabalkens felregler. Enligt köplagen ska bostadsrätten anses felaktig om den inte överensstämmer med den kvalitet och andra egenskaper som följer av avtalet. Vidare anses bostadsrätten felaktig om den inte överensstämmer med sådana egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick kan bostadsrätten under vissa förutsättningar anses som felaktig.

I den här situationen där det visat sig att det finns mögel under parkettgolvet kan detta utgöra ett fel på bostadsrätten som säljaren ansvarar för. Det beror dock lite på omständigheterna vid försäljningen. Om säljaren upplyste dig om att parkettgolvet behövdes bytas ut på grund av fukt eller liknande så ansvarar inte säljaren för felet. Du kan inte heller kräva åtgärder säljaren om du kunde ha upptäckt felet när du undersökte lägenheten. Om du såg eller kände att det fanns mögel i lägenheten när du köpte den ansvarar inte säljaren för mögelskadan. Säljaren har enligt köplagen ett omfattande undersökningsansvar och kan i praktiken bara vända sig till säljaren och klaga om felet varit väldigt svårt att upptäcka.

Om du vill kräva säljaren på åtgärder för att bostadsrätten är felaktig måste du meddela säljaren (reklamera felet) inom skälig tid från det att du märkte felet. Precis som du är inne på i frågan finns det en tvåårsregel vid bostadsrättsförsäljningar. Efter det att köparen tagit över lägenheten ansvarar säljaren endast för fel i två år. Det går alltså som huvudregel inte att reklamera fel till säljaren efter två år. Om det finns en garanti eller liknande i köpeavtalet som ger längre reklamationstid så gäller den, men jag tror att det är ovanligt att sådant ingår vid en bostadsrättförsäljning eftersom de oftast sker mellan privatpersoner. I undantagsfall finns det en möjlighet att reklamera fel efter mer än två år. Det gäller om säljaren handlat grovt vårdslös eller i strid med tro och heder.

Eftersom att du köpte lägenheten för mer än två år sedan kan det vara svårt att kräva säljaren på ansvar. Om säljaren kände till att det fanns mögel under parkettmattan skulle det kunna utgöra ett agerande som strider mot tro och heder och som ger er längre reklamationstid. Om ni väl får igenom en reklamation kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag och skadestånd från säljaren.

Föreningen har inget ansvar för att åtgärda fel som uppstår på lägenhetens ytskikt, exempelvis fuktskador för en felaktigt inlagd parkettmatta. Om fukten uppstått på grund av ett trasigt vattenledningsrör under golvet är det dock en annan sak, men det finns ingenting i frågan som tyder på att så är fallet. Det är alltså  i förstahand säljaren du får vända dig till.

Sammanfattningsvis kan det eventuellt bli säljaren som ansvarar för felet, men det är väldigt svårt att avgöra utifrån de uppgifter du angett. Du behöver ta kontakt med en jurist som arbetar med fastighetsrätt och gå igenom vad som hänt mer i detalj vid försäljningen om du vill ha ett säkrare svar. Du kan komma i kontakt med en jurist här. Eftersom att det ofta rör sig om en hel del pengar vid bostadsrättsköp kan det vara en god idé att betala för den rådgivningen en jurist kan ge dig i den här situationen.

Det kan även vara en bra idé för dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Fuktskador brukar täckas av försäkringsvillkoren. Om du får ersättning av ditt försäkringsbolag för att avhjälpa felet tar försäkringsbolaget över ditt krav mot säljaren och får regressrätt mot denne.

Jag hoppas verkligen att det löser sig för dig med lägenheten och att du blir frisk från din astma. Lycka till i fortsättningen med ditt ärende!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden