Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste jag som hyresgäst stå för kostnader till följd av rökning i lägenheten?

Hej! Jag bor i en hyreslägenhet där rökning inne är tillåten. Har bott här i många år och röker inne. Är noga med att vädra, städar ordentligt och ofta och stänger dörrar. Jag önskade att min hyresvärd skulle måla om mitt kök (har inte målats på 9 år), hallen och vardagsrum (har inte målats om/tapetserats på ca 15 år). Men min hyresvärd säger nej till det och åberopar vårdansvar och 12 kap 24§ jordabalken. De kräver att jag ska stå för sanering av lägenheten och sedan kommer de att måla om. Jag har inte planer på att flytta och önskar ingen sanering, endast "vanligt" underhåll, alltså att de ska måla om/tapetsera. Jag behöver hjälp med vad jag ska göra nu.

Rådgivarens svar

2020-03-13

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Regler som rör din fråga finns i jordabalken (JB). 

Hyresgästens vårdplikt

En hyresgäst har under hyrestiden en skyldighet att väl vårda lägenheten (12 kap. 24 § JB). Till vårdplikten omfattas bl.a löpande städning och rengöring av lägenheten. Hyresgästen är skyldig att ersätta alla skador som denne orsakar lägenheten. 

Vårdplikten och rökning 

Att hyresgästen röker i lägenheten anses inte vara ett åsidosättande av vårdplikten. De eventuella skador som kan uppstå till följd av rökningen anses vanligtvis tillhöra s.k. “normalt slitage”, något som hyresgästen inte är ersättningsskyldig för. Är det fråga om missfärgningar eller andra större skador kan dock hyresgästens vårdplikt göra sig gällande. I bedömningen om hyresgästen misskött sin vårdplikt görs en helhetsbedömning där sådant som skadans omfattning, under hur lång tid skadorna uppstått samt vad hyresgästen gjort för att förebygga skador på lägenheten. Hur rökning i lägenheten regleras i hyresavtalet är även en faktor som beaktas vid bedömningen. 

Vad gäller i ditt fall? 

Eftersom bedömningen om hyresgästen misskött sin vårdplikt baseras på en helheltsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att ge något klart besked för vad som gäller i ditt fall. I din beskrivning har du inte nämnt skadornas karaktär varför jag inte kan ta ställning till denna omständighet. Enligt huvudregeln borde dock hyresgästen endast ansvara för större skador som inte omfattas av normalt slitage. Omständigheter som i ditt fall är till den fördel är att du verkar ha varit noga med att vädra och städa lägenheten, att rökning enligt hyresavtalet varit tillåtet samt att skadorna uppstått under en längre tid. I hyresvärdens underhållsplikt ingår nämligen att med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § JB). En skälig tidsintervall är i allmänhet mellan 10-15 år. Vad du kan göra i ditt fall om hyresvärden inte går med på att utföra renoveringen om du inte står för saneringskostnaden är att ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden gör då en avvägning mellan dina intressen och hyresvärdens och om du får rätt kan hyresnämnden besluta om skyldighet för hyresvärden att renovera lägenheten inom viss tid. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden